07 jan 2015 17:31

23 jan 2015 15:56

Juliga toner i Garnisonskyrkan

Vardagen tar nu åter vid. Som en sista påminnelse om den gångna helgens budskap och för att lyssna och sjunga med i de vackra julsångerna var det många som kom till Garnisonskyrkan på trettondedagen.

Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist hälsade välkommen, klockringningen tog vid och den medverkande kören, sammansatt av sångare från både Gospelkören och Kapellkören, tågade in och tog plats i koret. Kantor Anett Karlsson ledde musiken med bistånd av instrumentalisterna Katarina Skaghammar på flöjt och Bo Larsson bas.

Kyrkvärden Kerstin Pihlemark läste valda delar ur julevangeliet, varvat med körens och solisternas framträdanden. Kyrkoherden berättade om bakgrunden till några av de kända sångerna i vilka även församlingen gavs tillfälle att sjunga med i vissa. Lika bekant klingade också texten om änglarna, som kom till herdarna den första julen och berättade om tilldragelsen i Betlehem.

Ett av flera uppskattade soloframträdanden stod Odd Arverud för då han sjöng och spelade bröderna Rongedals Följa oss hem. Som avslutning på Julens sånger i Garnisonskyrkan tågade den sjungande kören ut under församlingens medverkan och handklapp i Go, Tell it on the Mountain.

Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist hälsade välkommen, klockringningen tog vid och den medverkande kören, sammansatt av sångare från både Gospelkören och Kapellkören, tågade in och tog plats i koret. Kantor Anett Karlsson ledde musiken med bistånd av instrumentalisterna Katarina Skaghammar på flöjt och Bo Larsson bas.

Kyrkvärden Kerstin Pihlemark läste valda delar ur julevangeliet, varvat med körens och solisternas framträdanden. Kyrkoherden berättade om bakgrunden till några av de kända sångerna i vilka även församlingen gavs tillfälle att sjunga med i vissa. Lika bekant klingade också texten om änglarna, som kom till herdarna den första julen och berättade om tilldragelsen i Betlehem.

Ett av flera uppskattade soloframträdanden stod Odd Arverud för då han sjöng och spelade bröderna Rongedals Följa oss hem. Som avslutning på Julens sånger i Garnisonskyrkan tågade den sjungande kören ut under församlingens medverkan och handklapp i Go, Tell it on the Mountain.

  • Inger Andersson Hultin