08 jan 2015 12:27

23 jan 2015 15:18

Kommunen överklagar beslut

LÄNSSTYRELSEN: Utvidgat strandskydd

Karlsborgs kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Karlsborgs kommun anser att ett utvidgat strandskydd på 200 meter för Vättern, Viken och Bottensjön är tillräckligt för att säkerställa strandskyddets syfte. Därför vill de att Länsstyrelsen ändrar sitt beslut så att strandskyddet blir 200 meter både på land och i vattnet för de tre sjöarna.

De anser även att det är viktigt att det utvidgade strandskyddet blir enhetligt runt samma sjöar även om de ligger i olika kommuner eller län.

Länsstyrelsens beslut

Enligt länsstyrelsens beslut är det utvidgade strandskyddet 300 meter för de tre sjöarna. De övriga sjöarna har 200 meter men däremot minskar strandskyddsområdet vid Gällsjön och Hanhultasjön till generellt skydd på 100 meter från strandlinjen.

Vag motivering

Kommunen anser att länsstyrelsens motivering för Vättern, Viken och Bottensjön är för generellt hållen och saknar nödvändig precisering av på vilket sätt ett utvidgat strandskydd till 300 meter behövs för att uppfylla miljöbalkens krav.

Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft 1 juli 2009 och enlig dem måste länsstyrelsen ha fattat beslut om utvidgat strandskydd före årsskiftet om inte det generella strandskyddet på 100 meter skulle gälla även för sjöar som haft utvidgat strandskydd.

Karlsborgs kommun anser att ett utvidgat strandskydd på 200 meter för Vättern, Viken och Bottensjön är tillräckligt för att säkerställa strandskyddets syfte. Därför vill de att Länsstyrelsen ändrar sitt beslut så att strandskyddet blir 200 meter både på land och i vattnet för de tre sjöarna.

De anser även att det är viktigt att det utvidgade strandskyddet blir enhetligt runt samma sjöar även om de ligger i olika kommuner eller län.

Länsstyrelsens beslut

Enligt länsstyrelsens beslut är det utvidgade strandskyddet 300 meter för de tre sjöarna. De övriga sjöarna har 200 meter men däremot minskar strandskyddsområdet vid Gällsjön och Hanhultasjön till generellt skydd på 100 meter från strandlinjen.

Vag motivering

Kommunen anser att länsstyrelsens motivering för Vättern, Viken och Bottensjön är för generellt hållen och saknar nödvändig precisering av på vilket sätt ett utvidgat strandskydd till 300 meter behövs för att uppfylla miljöbalkens krav.

Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft 1 juli 2009 och enlig dem måste länsstyrelsen ha fattat beslut om utvidgat strandskydd före årsskiftet om inte det generella strandskyddet på 100 meter skulle gälla även för sjöar som haft utvidgat strandskydd.

  • Anneli Malm