09 jan 2015 15:01

23 jan 2015 15:18

V motionerar om kvinnliga ordföranden

Vänsterpartiet i kommunen vill se fler kvinnor på ordförandeposterna. De vill även att fler inbegrips i budgetarbetet.

Vänsterpartiet har lagt tre motioner till kommunfullmäktige. En av dem rör kvinnliga ordförande. De konstaterar att den kvinnliga representationen är katastrofalt dålig och vill att berörda utbildas i jämställdhet, feminism och demokrati utifrån ett kvinnoperspektiv. De vill även att det bildas en grupp med representanter från samtliga partier som ska ta fram en utbildningsplan som ska genomföras innan nästa val.

Risk för jäv

Den andra motionen handlar om att ha dubbla ordförandeposter. De skriver: Vid tillsättningen av ordförandeposterna i den politiska organisationen inom kommunen blev utgången att ett dubbelt ordförandeskap uppstod. Det leder till maktkoncentration och risken för jäv ökar, vilket vi tycker är olyckligt.

De vill att fullmäktige uppmärksammar att det är olämpligt.

Den tredje motionen rör budgetarbetet. Vänsterpartiet vill att det tillsätts en budgetberedning där samtliga partier i kommunfullmäktige representeras. Att de partier som inte representeras i kommunstyrelsen får rätt att närvara och att yttra sig men inte ha rösträtt. Det anser att det skulle öka insynen och förstärka demokratin i processen.

Vänsterpartiet har lagt tre motioner till kommunfullmäktige. En av dem rör kvinnliga ordförande. De konstaterar att den kvinnliga representationen är katastrofalt dålig och vill att berörda utbildas i jämställdhet, feminism och demokrati utifrån ett kvinnoperspektiv. De vill även att det bildas en grupp med representanter från samtliga partier som ska ta fram en utbildningsplan som ska genomföras innan nästa val.

Risk för jäv

Den andra motionen handlar om att ha dubbla ordförandeposter. De skriver: Vid tillsättningen av ordförandeposterna i den politiska organisationen inom kommunen blev utgången att ett dubbelt ordförandeskap uppstod. Det leder till maktkoncentration och risken för jäv ökar, vilket vi tycker är olyckligt.

De vill att fullmäktige uppmärksammar att det är olämpligt.

Den tredje motionen rör budgetarbetet. Vänsterpartiet vill att det tillsätts en budgetberedning där samtliga partier i kommunfullmäktige representeras. Att de partier som inte representeras i kommunstyrelsen får rätt att närvara och att yttra sig men inte ha rösträtt. Det anser att det skulle öka insynen och förstärka demokratin i processen.

  • Anneli Malm

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.