13 jan 2015 17:35

23 jan 2015 15:18

Förbättringar men även utmaningar framöver

Färre rökare, fler som är fysiskt aktiva och fler uppger att de mår bra. Det visar senaste undersökningen av kommuninvånarnas folkhälsa. Men det finns förbättringsområden.

– Det är jättepositivt att det gått framåt inom områden som vi jobbat med men man får inte ge upp utan enträget arbeta hela tiden för att behålla den positiva trenden och fortsätta jobba för att kommande generationer ska må bra, säger kommunens folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

För andra gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa. Det är fem år sedan sist och folkhälsan i Karlsborg har förbättrats på en rad punkter. I tio av 28 indikatorer uppvisas positiva resultat.

Positiva områden

Medellivslängden som ofta används för att för att beskriva hälsa har ökat. Andelen dagligrökare har minskat, färre insjuknar i hjärtinfarkt och fler uppger att deras allmäntillstånd är bra.

Fler uppger också att de är fysiskt aktiva mer än 30 minuter per dag.

– Öppna jämförelser är ett bra instrument att få folkhälsan på agendan och att det är ett gemensamt arbete inom hela samhället som spänner över många olika verksamheter som kommun, regionen, ideella organisationer och individens eget ansvar. Det är viktigt att se att det är många delar som hänger ihop. När fler mår bättre kanske de slutar röka.

Utmaningar framåt

Det finns en del utmaningar att arbeta med som att fler drabbats av fetma, riskkonsumtion av alkohol ökar och att fler använder lugnande och sömnmedel regelbundet.

Det är männen som framför allt står för ökningen då det gäller alkohol och fetma medan fler kvinnor står för den största användningen av de medicinska preparaten.

– Det är jättepositivt att det gått framåt inom områden som vi jobbat med men man får inte ge upp utan enträget arbeta hela tiden för att behålla den positiva trenden och fortsätta jobba för att kommande generationer ska må bra, säger kommunens folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

För andra gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa. Det är fem år sedan sist och folkhälsan i Karlsborg har förbättrats på en rad punkter. I tio av 28 indikatorer uppvisas positiva resultat.

Positiva områden

Medellivslängden som ofta används för att för att beskriva hälsa har ökat. Andelen dagligrökare har minskat, färre insjuknar i hjärtinfarkt och fler uppger att deras allmäntillstånd är bra.

Fler uppger också att de är fysiskt aktiva mer än 30 minuter per dag.

– Öppna jämförelser är ett bra instrument att få folkhälsan på agendan och att det är ett gemensamt arbete inom hela samhället som spänner över många olika verksamheter som kommun, regionen, ideella organisationer och individens eget ansvar. Det är viktigt att se att det är många delar som hänger ihop. När fler mår bättre kanske de slutar röka.

Utmaningar framåt

Det finns en del utmaningar att arbeta med som att fler drabbats av fetma, riskkonsumtion av alkohol ökar och att fler använder lugnande och sömnmedel regelbundet.

Det är männen som framför allt står för ökningen då det gäller alkohol och fetma medan fler kvinnor står för den största användningen av de medicinska preparaten.

  • Anneli Malm