15 jan 2015 15:35

23 jan 2015 15:56

Bandklippning och öppet hus

– Äntligen är vi här, sa Inger Larsson (FP) innan hon klippte bandet och förklarade nya Kabyssen invigt.

Fritidsgården Kabyssen har länge varit i behov av nya lokaler och nu är de klara. I Carl Johanskolan inhys nu fritidsgården i stora, fräscha lokaler.

– Mitt mål i politiken är att unga ska känna sig trygga och ha ställen där de bara kan hänga eller delta i en aktivitet, sa Inger Larsson.

Kul på fritiden

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist sa bland annat i sitt invigningstal att:

– Barn och ungdomar tycker att det viktigaste är att ha kul på sin fritid. Nya Kabyssen är en mötesplats för både ostrukturerad och strukturerad verksamhet med vuxna förebilder som kan vägleda och introducera nya intressen.

Fritidsgården Kabyssen har länge varit i behov av nya lokaler och nu är de klara. I Carl Johanskolan inhys nu fritidsgården i stora, fräscha lokaler.

– Mitt mål i politiken är att unga ska känna sig trygga och ha ställen där de bara kan hänga eller delta i en aktivitet, sa Inger Larsson.

Kul på fritiden

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist sa bland annat i sitt invigningstal att:

– Barn och ungdomar tycker att det viktigaste är att ha kul på sin fritid. Nya Kabyssen är en mötesplats för både ostrukturerad och strukturerad verksamhet med vuxna förebilder som kan vägleda och introducera nya intressen.

  • Anneli Malm