16 jan 2015 17:11

23 jan 2015 15:57

"Återreglera lokalvården i kommunens lokaler"

Vänsterpartiet vill inte att det kommunala städet konkurrensutsätts utan sköts av egen personal.

I en motion till fullmäktige anser Vänsterpartiet att beslutet att konkurrensutsätta lokalvården i kommunen inte har lett till något positivt. De hänvisar till den rättsliga process angående senaste upphandlingen som dragit ut på tiden och kostat pengar. De anser även att arbetssituationen för lokalvårdarna har försämrats och vill att kommunen ska stå för trygga anställningar.

De anser att det underlättar om verksamheterna har samma huvudman och att det skulle bli enklare för kommunen som slipper upphandlingsförfarandet och eventuella överklagande och i slutändan bli billigare för kommunen.

Vänsterpartiet yrkar i sin motion på att lokalvården återregleras i kommunens offentliga lokaler eller att man utreder de verkliga kostnaderna för upphandlingen.

I en motion till fullmäktige anser Vänsterpartiet att beslutet att konkurrensutsätta lokalvården i kommunen inte har lett till något positivt. De hänvisar till den rättsliga process angående senaste upphandlingen som dragit ut på tiden och kostat pengar. De anser även att arbetssituationen för lokalvårdarna har försämrats och vill att kommunen ska stå för trygga anställningar.

De anser att det underlättar om verksamheterna har samma huvudman och att det skulle bli enklare för kommunen som slipper upphandlingsförfarandet och eventuella överklagande och i slutändan bli billigare för kommunen.

Vänsterpartiet yrkar i sin motion på att lokalvården återregleras i kommunens offentliga lokaler eller att man utreder de verkliga kostnaderna för upphandlingen.

  • Anneli Malm