16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Utbyggnad av Kvarnbäcken

Upphandlingen angående ut- och ombyggnaden av förskolan Kvarnbäcken är klar. En ny avdelning ska vara klar i oktober.

Förskolan Kvarnbäcken byggdes tidigare ut med 1,5 avdelning som stod klart till sommaren 2013. Tanken var att även verksamheten som bedrivs på förskolan Kopparsjön skulle flytta dit. Men behovet av förskoleplatser ökade och den nya utbyggnaden räckte inte till utan kommunen fick fortsätta hyra Kopparsjöns lokaler.

Plats för 20 barn

Nu ska Kvarnbäcken byggas ut med ytterligare en avdelning som ska ge plats åt 20 barn. Det handlar om 200 kvadratmeter och utbyggnaden ska förlänga förskolan mot fotbollsplanen. Det kommer att bli en nivåskillnad och tanken är att det ska bli förråd i den undre delen. Även köket ska byggas om samt en del personalutrymmen.

– Upphandlingen är klar och vi har kontaktat entreprenören som har börjat med projekteringen, säger kommunens fastighetschef Mikael Arthursson.

Tidsplanen är inte gjord ännu men så snart det blir bättre väder ska de vara på plats för etableringen och gjuta bottenplattan.

Klart är att den nya avdelningen ska vara färdig till den 15 oktober för att ge tid till inflyttningen av förskolan Kopparsjön. Deras lokal är uppsagd från 1 november.

Förskolan Kvarnbäcken byggdes tidigare ut med 1,5 avdelning som stod klart till sommaren 2013. Tanken var att även verksamheten som bedrivs på förskolan Kopparsjön skulle flytta dit. Men behovet av förskoleplatser ökade och den nya utbyggnaden räckte inte till utan kommunen fick fortsätta hyra Kopparsjöns lokaler.

Plats för 20 barn

Nu ska Kvarnbäcken byggas ut med ytterligare en avdelning som ska ge plats åt 20 barn. Det handlar om 200 kvadratmeter och utbyggnaden ska förlänga förskolan mot fotbollsplanen. Det kommer att bli en nivåskillnad och tanken är att det ska bli förråd i den undre delen. Även köket ska byggas om samt en del personalutrymmen.

– Upphandlingen är klar och vi har kontaktat entreprenören som har börjat med projekteringen, säger kommunens fastighetschef Mikael Arthursson.

Tidsplanen är inte gjord ännu men så snart det blir bättre väder ska de vara på plats för etableringen och gjuta bottenplattan.

Klart är att den nya avdelningen ska vara färdig till den 15 oktober för att ge tid till inflyttningen av förskolan Kopparsjön. Deras lokal är uppsagd från 1 november.

  • Anneli Malm