17 jan 2015 07:00

23 jan 2015 15:57

Vill ha en giftfri vardag

En vision om att bli en giftfri kommun och ställa krav på att det som köps in är giftfria produkter. Det vill Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

De skriver i sin motion att man måste kunna lita på att livsmedel, textilier och leksaker inte innehåller farliga ämnen och att de som vistas inom kommunens verksamheter inte utsätts för en farlig miljö med en golvmatta som innehåller gifter.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet med att få en giftfri vardag för kommuninvånarna på alla plan. I sin motion yrkar de på att Karlsborgs kommun antar en vision att bli en giftfri kommun. Att det görs en kartläggning över var giftiga ämnen kan förekomma i kommunens verksamheter och att göra sig av med dem. De vill även att det ställs krav på giftfria produkter vid upphandling samt att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns i omgivningen.

De skriver i sin motion att man måste kunna lita på att livsmedel, textilier och leksaker inte innehåller farliga ämnen och att de som vistas inom kommunens verksamheter inte utsätts för en farlig miljö med en golvmatta som innehåller gifter.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet med att få en giftfri vardag för kommuninvånarna på alla plan. I sin motion yrkar de på att Karlsborgs kommun antar en vision att bli en giftfri kommun. Att det görs en kartläggning över var giftiga ämnen kan förekomma i kommunens verksamheter och att göra sig av med dem. De vill även att det ställs krav på giftfria produkter vid upphandling samt att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns i omgivningen.

  • Anneli Malm