19 jan 2015 16:48

23 jan 2015 15:57

100-årig gran föll för stormen

FORSVIK: Stormfällning

Under mera än 100 år har den stått vid västra infarten till Forsvik och varit nästan berömd som jättegranen.

Diametern vid roten har varit cirka en och en halv meter med en ansenlig höjd som gjort den till ett riktmärke vid Forsvik. På senaste tiden har den dock sett lite torr ut, kanske ett resultat av de 100 tal år som den växt och funnit på plats. Men så kom stormen Egon en vinternatt för någon vecka sedan och Forsvik fick en jättegran mindre. Nu ligger den parkerad intill vägen och väntar på att någon skall ta hand om den. Kanske blir den nu ved till en värmepanna, som säkert räcker till värme i flera vintermånader, för så stor var granen.

Diametern vid roten har varit cirka en och en halv meter med en ansenlig höjd som gjort den till ett riktmärke vid Forsvik. På senaste tiden har den dock sett lite torr ut, kanske ett resultat av de 100 tal år som den växt och funnit på plats. Men så kom stormen Egon en vinternatt för någon vecka sedan och Forsvik fick en jättegran mindre. Nu ligger den parkerad intill vägen och väntar på att någon skall ta hand om den. Kanske blir den nu ved till en värmepanna, som säkert räcker till värme i flera vintermånader, för så stor var granen.

  • Lennart Strömberg