21 jan 2015 18:30

23 jan 2015 15:18

Krav på åtgärder

BESLUT: Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, Beo, förlägger Forsviks friskola att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling.

I november gjordes en anmälan om kränkande behandling av en elev på friskolan. I anmälan uppges att en elev har utsatts för kränkande behandling, både verbal och fysiskt av andra elever. Skolan har vidtagit åtgärder när de fått kännedom om dem och att eleven inte har utsatts för ytterligare kränkningar efter det. I utredningen har Beo sett att huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder men att en händelse inte har anmälts till huvudmannen. Beo anser att rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet och därför föreläggs huvudmannen att avhjälpa bristen.

I november gjordes en anmälan om kränkande behandling av en elev på friskolan. I anmälan uppges att en elev har utsatts för kränkande behandling, både verbal och fysiskt av andra elever. Skolan har vidtagit åtgärder när de fått kännedom om dem och att eleven inte har utsatts för ytterligare kränkningar efter det. I utredningen har Beo sett att huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder men att en händelse inte har anmälts till huvudmannen. Beo anser att rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet och därför föreläggs huvudmannen att avhjälpa bristen.

  • Anneli Malm