26 jan 2015 17:53

29 jan 2015 06:00

Energi är temat

Energirådgivning är temat under första informationskvällen på Infocenter.

En ny satsning på kommunens infocenter är ett antal temakvällar under våren som anordnas sista torsdagen i månaden. Tillfällen då det går att ställa frågor och lära sig mer om anhörigstöd, trädgård och koloni, att bygga ut och bygga till och det anordnas en outdoor-mässa. Tanken är att det ska finnas något intressant för alla.

På torsdag ges information om hur man kan minska energiförbrukningen i hemmet och ställa frågor till branschkunniga. På plats finns kommunens energi- och klimatrådgivare men även företagare som informerar om värmepumpar, energifönster och elcyklar.

En ny satsning på kommunens infocenter är ett antal temakvällar under våren som anordnas sista torsdagen i månaden. Tillfällen då det går att ställa frågor och lära sig mer om anhörigstöd, trädgård och koloni, att bygga ut och bygga till och det anordnas en outdoor-mässa. Tanken är att det ska finnas något intressant för alla.

På torsdag ges information om hur man kan minska energiförbrukningen i hemmet och ställa frågor till branschkunniga. På plats finns kommunens energi- och klimatrådgivare men även företagare som informerar om värmepumpar, energifönster och elcyklar.

  • Anneli Malm