26 jan 2015 19:24

29 jan 2015 06:01

Gamla skrönor och berättelser ges ut i bokform

Berättelser från äldre tider och från trakten är nu samlade i en bok. Sonja Tengelin har sammanställt sin mans skrifter i Skrönor och sanningar från svunnen tid.

Carl I Tengelin som bland annat är känd för att ha skrivit Fästningsspelen och att han under många år var ordförande i kulturnämnden både skrev och målade. Många av hans skrivna alster publicerades i olika tidningar i närområdet, berättelser som Sonja Tengelin vill bevara för eftervärlden.

– Det är historier som speglar den tid som gått och det är viktigt att de kommer fram för det som har hänt och skett tidigare glöms ju snart. Det är historier från vikingatiden och fram till tidigt 1900-tal, berättar Sonja Tengelin.

Hur stor sanningshalten är i berättelserna får var och en avgöra men de bygger på både muntliga och skriftliga källor som Carl stötte på under sin forskning av hembygden. I förordet står att det är historier han nedtecknat med stor historisk kunskap och mycket humor.

Svunna tider

Det är berättelser om när Samuel i Galtabolet skulle hjälpa sin vän på den sista resan och vad för mycket brännvin kan ställa till med. Hur det gick till när Ransbergsborna gick till tannadoktorn Backars-Johan för att dra ut tänderna eller hur julfläsket räddades hos Håkan Benkrank, en berättelse om Ekanäsvikingarna vid Bottensjön.

Historierna i boken illustreras med Carl I Tengelins egna teckningar.

– Från början var tanken att texterna skulle bevaras för barnbarnen och deras barn. Vi tycker att det här är en kulturskatt, säger Sonja.

Carl I Tengelin som bland annat är känd för att ha skrivit Fästningsspelen och att han under många år var ordförande i kulturnämnden både skrev och målade. Många av hans skrivna alster publicerades i olika tidningar i närområdet, berättelser som Sonja Tengelin vill bevara för eftervärlden.

– Det är historier som speglar den tid som gått och det är viktigt att de kommer fram för det som har hänt och skett tidigare glöms ju snart. Det är historier från vikingatiden och fram till tidigt 1900-tal, berättar Sonja Tengelin.

Hur stor sanningshalten är i berättelserna får var och en avgöra men de bygger på både muntliga och skriftliga källor som Carl stötte på under sin forskning av hembygden. I förordet står att det är historier han nedtecknat med stor historisk kunskap och mycket humor.

Svunna tider

Det är berättelser om när Samuel i Galtabolet skulle hjälpa sin vän på den sista resan och vad för mycket brännvin kan ställa till med. Hur det gick till när Ransbergsborna gick till tannadoktorn Backars-Johan för att dra ut tänderna eller hur julfläsket räddades hos Håkan Benkrank, en berättelse om Ekanäsvikingarna vid Bottensjön.

Historierna i boken illustreras med Carl I Tengelins egna teckningar.

– Från början var tanken att texterna skulle bevaras för barnbarnen och deras barn. Vi tycker att det här är en kulturskatt, säger Sonja.

  • Anneli Malm