26 jan 2015 19:15

29 jan 2015 06:00

Nej till rastgård

En hundrastgård ryms inte i gata/parks budget och därför anser de att förslaget ska avslås.

Hunddagiset 4-ben lämnade in ett medborgarförslag på en hundrastgård i anslutning till sin verksamhet. En gård som även skulle få nyttjas av allmänheten.

Gata/park-enheten har beräknat kostnaderna för att sätta upp stängsel med grind samt utrustning som en hundlatrin och soffa till 50 000 kronor och en årlig skötsel på 8 500 kronor. De skriver i en skrivelse att iordningställande och skötsel av hundrastgården inte ryms i deras budget och vill att förslaget avslås. Ett beslut som även Undenäs byalag fick när de ville ha bidrag till en rastgård.

Kommunfullmäktige tar det avgörande beslutet.

Hunddagiset 4-ben lämnade in ett medborgarförslag på en hundrastgård i anslutning till sin verksamhet. En gård som även skulle få nyttjas av allmänheten.

Gata/park-enheten har beräknat kostnaderna för att sätta upp stängsel med grind samt utrustning som en hundlatrin och soffa till 50 000 kronor och en årlig skötsel på 8 500 kronor. De skriver i en skrivelse att iordningställande och skötsel av hundrastgården inte ryms i deras budget och vill att förslaget avslås. Ett beslut som även Undenäs byalag fick när de ville ha bidrag till en rastgård.

Kommunfullmäktige tar det avgörande beslutet.

  • Anneli Malm