28 jan 2015 15:14

29 jan 2015 06:00

Ja till skyddsjakt på flygplats

FLOTTILJEN

Länsstyrelsen ger tillstånd till Skaraborgs flygflottilj att skjuta vilt som utgör en uppenbar fara för flygsäkerheten inom Karlsborgs flygplatsområde. Tillståndet gäller tio harar, tio rävar, tio rådjur samt 140 fåglar årligen, dock inte örn. Länsstyrelsen ger också tillstånd för att jakten får bedrivas från motordrivet fordon, dygnet runt och att belysning får användas. Tillståndet gäller till och med 31 december 2017 och en rapport om antalet skjutna djur ska lämnas till länsstyrelsen årligen.

Länsstyrelsen ger tillstånd till Skaraborgs flygflottilj att skjuta vilt som utgör en uppenbar fara för flygsäkerheten inom Karlsborgs flygplatsområde. Tillståndet gäller tio harar, tio rävar, tio rådjur samt 140 fåglar årligen, dock inte örn. Länsstyrelsen ger också tillstånd för att jakten får bedrivas från motordrivet fordon, dygnet runt och att belysning får användas. Tillståndet gäller till och med 31 december 2017 och en rapport om antalet skjutna djur ska lämnas till länsstyrelsen årligen.

  • Anneli Malm