29 jan 2015 17:55

29 jan 2015 17:55

Preliminära budgetramar

KOMMUNKASSAN

De första preliminära budgetramarna för 2016 har arbetats fram och var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott.

En nyhet är att man har avsatt en särskild lönepott på 1,1 miljoner kronor.

– Det är ett sätt för politiken att vara med och prioritera vilka grupper som ska satsas på under året när vi lägger undan en lönepott, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

De första preliminära budgetramarna för 2016 har arbetats fram och var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott.

En nyhet är att man har avsatt en särskild lönepott på 1,1 miljoner kronor.

– Det är ett sätt för politiken att vara med och prioritera vilka grupper som ska satsas på under året när vi lägger undan en lönepott, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).