03 feb 2015 09:15

03 feb 2015 09:15

Gemenskap i musikens tecken

UNDENÄS: Musiklekis för de minsta

En morgon när vi vaknar är hela världen vit och vi förstår att vintern har kommit hit, sjunger barnen i Undenäs prästgård. Det är musiklekis som den här gången sjunger om vintern.

En gång i månaden är det musiklekis i prästgården i Undenäs där barn mellan noll och sex år och deras föräldrar kommer för att sjunga och umgås.

Många barn

Med trummor, trianglar och maracas håller barnen takten och sången kombineras även med rörelser och dans.

– Det är roligt för det är så många barn i Undenäs nu och det är stadigt runt tolv barn varje gång från närområdet och ibland kommer även en grupp från förskolan, säger Inga Eriksson som tillsammans med kantor Kristina Lindman håller i verksamheten.

De har hjälp av Siv Persson och Vailith Moberg som bistår med det som behövs som att ordna fram fika.

Varje tillfälle inleds med att de äter frukost tillsammans innan de går in i musikrummet och sjunger och spelar.

– Vi har ett tema varje gång och den här gången är det vinter och sångerna handlar om snö och vinter.

Drama och pyssel

De läser även en berättelse ur Barnens bibel och ibland blir det drama. En stunds pyssel hinns också med och dagens aktivitet är att tillverka snöstjärnor.

– Det finns även tid för fri lek så att mammorna hinner prata med varandra, gemenskapen är viktig och vi avslutar alltid med fika, säger Inga Eriksson.

En gång i månaden är det musiklekis i prästgården i Undenäs där barn mellan noll och sex år och deras föräldrar kommer för att sjunga och umgås.

Många barn

Med trummor, trianglar och maracas håller barnen takten och sången kombineras även med rörelser och dans.

– Det är roligt för det är så många barn i Undenäs nu och det är stadigt runt tolv barn varje gång från närområdet och ibland kommer även en grupp från förskolan, säger Inga Eriksson som tillsammans med kantor Kristina Lindman håller i verksamheten.

De har hjälp av Siv Persson och Vailith Moberg som bistår med det som behövs som att ordna fram fika.

Varje tillfälle inleds med att de äter frukost tillsammans innan de går in i musikrummet och sjunger och spelar.

– Vi har ett tema varje gång och den här gången är det vinter och sångerna handlar om snö och vinter.

Drama och pyssel

De läser även en berättelse ur Barnens bibel och ibland blir det drama. En stunds pyssel hinns också med och dagens aktivitet är att tillverka snöstjärnor.

– Det finns även tid för fri lek så att mammorna hinner prata med varandra, gemenskapen är viktig och vi avslutar alltid med fika, säger Inga Eriksson.