04 feb 2015 14:23

04 feb 2015 14:23

Stugor vid Rödsundskanalen

MEDBORGARFÖRSLAG

En kommuninvånare vill, i ett medborgarförslag, att det uppförs små stugor vid Rödesundskanalen som kan hyras ut till hantverkare av olika slag.

– Det finns med i genomförande planen av området och förslaget kommer att beaktas i det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Byggenheten arbetar med ritningar på stugor som beräknas vara klara under februari 2015.

En kommuninvånare vill, i ett medborgarförslag, att det uppförs små stugor vid Rödesundskanalen som kan hyras ut till hantverkare av olika slag.

– Det finns med i genomförande planen av området och förslaget kommer att beaktas i det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Byggenheten arbetar med ritningar på stugor som beräknas vara klara under februari 2015.