05 feb 2015 15:55

05 feb 2015 18:40

Obetalda avgifter

FÖRSKOLAN: Oklart om hur mycket

Hur mycket pengar kommunen förlorat i obetalda avgifter inom barnomsorgen är fortfarande oklart.

Ett flertal föräldrar som har barn inom barnomsorgen har inte lagt in schema och rätt inkomst i det system som reglerar avgiften. Det har lett till att de inte har behövt betala barnomsorgsavgiften, en del upp till tre år, som SLA avslöjat tidigare.

Barn- och utbildningsnämnden har nu gett förvaltningen i uppdrag att ta reda på vilka summor det faktiskt handlar om.

– Vi behöver få grepp om detta så vi vet vad det är vi pratar om och att vi inte gör en höna av en fjäder, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Ett flertal föräldrar som har barn inom barnomsorgen har inte lagt in schema och rätt inkomst i det system som reglerar avgiften. Det har lett till att de inte har behövt betala barnomsorgsavgiften, en del upp till tre år, som SLA avslöjat tidigare.

Barn- och utbildningsnämnden har nu gett förvaltningen i uppdrag att ta reda på vilka summor det faktiskt handlar om.

– Vi behöver få grepp om detta så vi vet vad det är vi pratar om och att vi inte gör en höna av en fjäder, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).