09 feb 2015 19:06

09 feb 2015 20:48

"Ansökan bör avslås"

Byggnadsnämnden anser att bygglovet för bostadsmodulerna utanför Hotell Wettern ska avslås.

Enligt protokollet, som publicerades under måndagen, efter byggnadsnämndens möte den 29 januari står det att: Byggnadsnämnden beslutar att ansökan bör avslås. Ärendet lämnas över till plan- och byggenheten då nämndens beslut ska kommuniceras till sökande.

– Vi anser att den ska avslås för närheten till fästningen och för bygghöjden. Men vi avslår den inte direkt utan återremitterar den till förvaltningen för att de ska diskutera med den sökande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Bygga moduler

Ehcc vill uppföra 24 bostadsmoduler för asylsökande på planen utanför Hotell Wettern som SLA berättat om tidigare. I varje modul är det tänkt att fyra personer ska bo och asylboendet skulle få ytterligare 96 platser.

Inte lämpligt

Tjänstemanna bedömningen är, enligt protokollet, att det inte går att bygga bostadsmoduler utan att negativt påverka stadsbilden och områdets karaktär. Det med tanke på att det är ett promenadstråk till fästningen som är ett statligt byggnadsminne. Riskintresset för fästningen inkluderar både centralfästningen vid Vanäs udde samt området utanför vallarna med ett stort antal byggnader.

– Tjänstemannautlåtandet är att inte bevilja bygglov, säger chefen för plan- och byggenheten Magnus Hagebratt.

Kunna överklaga

Att bygglovet inte avslås direkt beror på § 17 i förvaltningslagen.

– Man kan inte avslå ansökan utan att den sökande ska få lämna synpunkter. De kan ändra i ansökan eller dra tillbaka den. Går de sökande ändå på byggnadsnämndens beslut är det överklagningsbart och de kan få sin sak prövad i högre instans.

Byggnadsnämnden har sitt nästa nämndsammanträde den 5 mars.

Enligt protokollet, som publicerades under måndagen, efter byggnadsnämndens möte den 29 januari står det att: Byggnadsnämnden beslutar att ansökan bör avslås. Ärendet lämnas över till plan- och byggenheten då nämndens beslut ska kommuniceras till sökande.

– Vi anser att den ska avslås för närheten till fästningen och för bygghöjden. Men vi avslår den inte direkt utan återremitterar den till förvaltningen för att de ska diskutera med den sökande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Bygga moduler

Ehcc vill uppföra 24 bostadsmoduler för asylsökande på planen utanför Hotell Wettern som SLA berättat om tidigare. I varje modul är det tänkt att fyra personer ska bo och asylboendet skulle få ytterligare 96 platser.

Inte lämpligt

Tjänstemanna bedömningen är, enligt protokollet, att det inte går att bygga bostadsmoduler utan att negativt påverka stadsbilden och områdets karaktär. Det med tanke på att det är ett promenadstråk till fästningen som är ett statligt byggnadsminne. Riskintresset för fästningen inkluderar både centralfästningen vid Vanäs udde samt området utanför vallarna med ett stort antal byggnader.

– Tjänstemannautlåtandet är att inte bevilja bygglov, säger chefen för plan- och byggenheten Magnus Hagebratt.

Kunna överklaga

Att bygglovet inte avslås direkt beror på § 17 i förvaltningslagen.

– Man kan inte avslå ansökan utan att den sökande ska få lämna synpunkter. De kan ändra i ansökan eller dra tillbaka den. Går de sökande ändå på byggnadsnämndens beslut är det överklagningsbart och de kan få sin sak prövad i högre instans.

Byggnadsnämnden har sitt nästa nämndsammanträde den 5 mars.