11 feb 2015 18:18

11 feb 2015 18:18

Locket på för soptippen

Den gamla soptippen ska täckas över för gott och tätskiktet ska vara klart under året. Prislappen för täckningen beräknas gå på 7,8 miljoner kronor.

I början av 1980-talet slutade man att kasta sopor på den gamla deponin som ligger precis bakom återvinningscentralen på Tippenvägen 12. Nu ska den få sitt slutgiltiga täcke som består av ett antal lager.

Tätningsskikt

Först har deponin formats så att avrinningen blir så effektiv som möjligt. Nu ska tätskiktet läggas över den 40 000 kvadratmeter stora deponin. Tätskiktet ska hindra nederbörd att tränga in i deponin och därmed minska lakvattnet.

– För att få en jämn yta täcks deponin av mesa-kalk som är en restprodukt från Olshammar, säger chefen för gata/park Gunnar Englund.

Klart 2020

Det ska sedan täckas med en gummiduk och ovanpå det ska ett dräneringsskikt läggas vars syfte är att avleda nederbörd från tätskiktet. Överst på deponin ska det bli ett skyddande växtskikt.

– Det blir 1,5 meter tjockt med material och där får det inte växa träd för rötterna kan skada tätskiktet.

Tätskiktet ska vara klart under året och det är Karlstadsföretaget Newab som står för arbetet. Senast 2020 ska täckningen av deponin vara helt klar med alla lager.

Ytvattnet kring deponin har kontrollerats fyra gånger per år och även prover på grundvattnet tas regelbundet.

– Det är en viss påverkan och det syns att det har varit en tipp här men det ser bra ut, säger Jessica Rytter från Avfallshantering östra Skaraborg.

Dränera gas

För att dränera den gas, främst metangas, som finns i deponin används glaskross som grävs ned i slingor.

– Vi försöker att använda restprodukter så mycket det går. Gasen går sedan ut i luften via en skorsten. Trycket från gasen kan annars skada tätskiktet.

En utredning har gjorts över gasmängden i deponin som bedömdes vara för liten för att det skulle vara ekonomiskt lönsam att utvinna den.

Avfallet i den gamla tippen består till mesta del av hushållssopor och avfall från verksamheterna i området.

På förmiddagen den 24 februari är det öppet hus för de som vill titta närmare på arbetet med täckningen av deponin.

I början av 1980-talet slutade man att kasta sopor på den gamla deponin som ligger precis bakom återvinningscentralen på Tippenvägen 12. Nu ska den få sitt slutgiltiga täcke som består av ett antal lager.

Tätningsskikt

Först har deponin formats så att avrinningen blir så effektiv som möjligt. Nu ska tätskiktet läggas över den 40 000 kvadratmeter stora deponin. Tätskiktet ska hindra nederbörd att tränga in i deponin och därmed minska lakvattnet.

– För att få en jämn yta täcks deponin av mesa-kalk som är en restprodukt från Olshammar, säger chefen för gata/park Gunnar Englund.

Klart 2020

Det ska sedan täckas med en gummiduk och ovanpå det ska ett dräneringsskikt läggas vars syfte är att avleda nederbörd från tätskiktet. Överst på deponin ska det bli ett skyddande växtskikt.

– Det blir 1,5 meter tjockt med material och där får det inte växa träd för rötterna kan skada tätskiktet.

Tätskiktet ska vara klart under året och det är Karlstadsföretaget Newab som står för arbetet. Senast 2020 ska täckningen av deponin vara helt klar med alla lager.

Ytvattnet kring deponin har kontrollerats fyra gånger per år och även prover på grundvattnet tas regelbundet.

– Det är en viss påverkan och det syns att det har varit en tipp här men det ser bra ut, säger Jessica Rytter från Avfallshantering östra Skaraborg.

Dränera gas

För att dränera den gas, främst metangas, som finns i deponin används glaskross som grävs ned i slingor.

– Vi försöker att använda restprodukter så mycket det går. Gasen går sedan ut i luften via en skorsten. Trycket från gasen kan annars skada tätskiktet.

En utredning har gjorts över gasmängden i deponin som bedömdes vara för liten för att det skulle vara ekonomiskt lönsam att utvinna den.

Avfallet i den gamla tippen består till mesta del av hushållssopor och avfall från verksamheterna i området.

På förmiddagen den 24 februari är det öppet hus för de som vill titta närmare på arbetet med täckningen av deponin.