11 feb 2015 17:38

11 feb 2015 17:38

Politikerfaddrar för skolorna

För att förbättra kommunikationen och komma närmare verksamheten har politikerfaddrar utsetts.

– Vi har utsett två politiker per skola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Bättre info

Tanken är att det ska ge ett bättre informationsflöde åt båda håll och att tidigare få information om både det som är bra och det som fungerar mindre bra.

– Vi vill täcka in alla arbetsområden för att få ta del av stämningarna i skolorna och känna mer delaktighet. Vi får information när det inte fungerar men vi vill fånga upp helheten och få kunskaper tidigare för att bli mer förberedda, säger Staffan Myrsell och tillägger:

– Det här har funnits tidigare och nu gör vi ett nytt försök.

Två per skola

Britt Blom (M) och Elisabeth Persson (S) är politikerfaddrar för Carl Johanskolan, Anita Eliasson (C) och Göran Torstensson (C) är faddrar för hela verksamheten i Mölltorp.

Stig Palmqvist (FP) och Inger Andersson Hultin (S) har utsetts till faddrar för Strandskolan och fritidshemmet där. Staffan Myrsell (M) och Jan-Yngve Johansson (SD) har förskolan och den pedagogiska omsorgen i Karlsborg och i Undenäs.

Fyra år

Fadderskapet ska pågå hela mandatperioden fram till den 31 december 2018.

– Vi har utsett två politiker per skola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Bättre info

Tanken är att det ska ge ett bättre informationsflöde åt båda håll och att tidigare få information om både det som är bra och det som fungerar mindre bra.

– Vi vill täcka in alla arbetsområden för att få ta del av stämningarna i skolorna och känna mer delaktighet. Vi får information när det inte fungerar men vi vill fånga upp helheten och få kunskaper tidigare för att bli mer förberedda, säger Staffan Myrsell och tillägger:

– Det här har funnits tidigare och nu gör vi ett nytt försök.

Två per skola

Britt Blom (M) och Elisabeth Persson (S) är politikerfaddrar för Carl Johanskolan, Anita Eliasson (C) och Göran Torstensson (C) är faddrar för hela verksamheten i Mölltorp.

Stig Palmqvist (FP) och Inger Andersson Hultin (S) har utsetts till faddrar för Strandskolan och fritidshemmet där. Staffan Myrsell (M) och Jan-Yngve Johansson (SD) har förskolan och den pedagogiska omsorgen i Karlsborg och i Undenäs.

Fyra år

Fadderskapet ska pågå hela mandatperioden fram till den 31 december 2018.