12 feb 2015 14:08

12 feb 2015 14:08

Många timmar per brukare

HEMVÅRDEN

Under januari månad beviljades 3 829 timmar inom hemvården och antalet vårdtagare under samma månad var 124 till antalet.

I december var antalet beviljade vårdtimmar något högre och landade på 4 060 och då var antalet vårdtagare 125.

– Det är väldigt många timmar per person, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) och tillägger:

– Alla får välja och vill de vårdas i hemmet ända fram till slutet ska de få det.

Under januari månad beviljades 3 829 timmar inom hemvården och antalet vårdtagare under samma månad var 124 till antalet.

I december var antalet beviljade vårdtimmar något högre och landade på 4 060 och då var antalet vårdtagare 125.

– Det är väldigt många timmar per person, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) och tillägger:

– Alla får välja och vill de vårdas i hemmet ända fram till slutet ska de få det.