12 feb 2015 13:56

12 feb 2015 13:56

Rökförbud råder vid Moliden

KOMMUNEN: Del i hälsoarbetet

Skyltar har satts upp utanför Moliden och Haganäset. Skyltar med rökförbud enligt tobakslagen.

– Det är kopplat till en rökfri arbetsmiljö och vår policy att inte röka på arbetstid, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Styrdokument Regler för rökfri arbetstid antogs 1 januari 2012. Det innebär att kommunens anställda och förtroendevalda inte får röka på arbetstid, ett sätt att förebygga ohälsa. Rökning är inte tillåten i nära anslutning till entréerna till kommunens lokaler, på skolgårdar eller i kommunens fordon.

Rökning är endast tillåten på platser utomhus som utsetts till det. Syftet är att ingen ska utsättas för hälsorisker eller dålig lukt på grund av rökning.

Bli tydligt

Att skyltarna kommit upp nu är en markering av de rökfria zonerna.

– Vi har fått synpunkter på att det inte varit helt tydligt och nu förtydligar vi att rökförbud gäller även utanför kommunens lokaler som kommunhuset, Haganäset och Moliden.

Vad händer om man rökar ändå?

– Det är ett observandum, vi har ingen tillsyn men vi uppmanar till rökfria zoner och hoppas det respekteras, i första hand av våra anställda, säger Thomas Johansson.

– Det är kopplat till en rökfri arbetsmiljö och vår policy att inte röka på arbetstid, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Styrdokument Regler för rökfri arbetstid antogs 1 januari 2012. Det innebär att kommunens anställda och förtroendevalda inte får röka på arbetstid, ett sätt att förebygga ohälsa. Rökning är inte tillåten i nära anslutning till entréerna till kommunens lokaler, på skolgårdar eller i kommunens fordon.

Rökning är endast tillåten på platser utomhus som utsetts till det. Syftet är att ingen ska utsättas för hälsorisker eller dålig lukt på grund av rökning.

Bli tydligt

Att skyltarna kommit upp nu är en markering av de rökfria zonerna.

– Vi har fått synpunkter på att det inte varit helt tydligt och nu förtydligar vi att rökförbud gäller även utanför kommunens lokaler som kommunhuset, Haganäset och Moliden.

Vad händer om man rökar ändå?

– Det är ett observandum, vi har ingen tillsyn men vi uppmanar till rökfria zoner och hoppas det respekteras, i första hand av våra anställda, säger Thomas Johansson.