13 feb 2015 06:00

13 feb 2015 06:00

Fler förslag på förbättringar från kommuninvånarna

KOMMUNEN: Medborgarförslag

Fler ser möjligheten att bidra till förbättringar inom kommunens verksamheter. Tre nya medborgarförslag har lämnats in.

Boende i Mölltorp vill att trafiksäkerheten på väg 3038 vid hamnen i Mölltorp förbättras. De anser att hastigheten är för hög på vägen och vill att kommunen hjälper till med ett farthinder för att få ned hastigheten. I deras förslag finns även ett önskemål om att vägen blir belyst.

En annan förslagslämnare anser att de två allmänna anslagstavlorna är i ett uselt skick och vill att kommunen kostar på nya ytskikt på dessa.

Det tredje förslaget rör plantering av en ornäsbjörk. Den ornäsbjörk som fanns i kommunen klövs av ett blixtnedslag under sommaren. Förslaget är att det planteras ett nytt då det är Sveriges riksträd och ska finnas i alla kommuner.

Boende i Mölltorp vill att trafiksäkerheten på väg 3038 vid hamnen i Mölltorp förbättras. De anser att hastigheten är för hög på vägen och vill att kommunen hjälper till med ett farthinder för att få ned hastigheten. I deras förslag finns även ett önskemål om att vägen blir belyst.

En annan förslagslämnare anser att de två allmänna anslagstavlorna är i ett uselt skick och vill att kommunen kostar på nya ytskikt på dessa.

Det tredje förslaget rör plantering av en ornäsbjörk. Den ornäsbjörk som fanns i kommunen klövs av ett blixtnedslag under sommaren. Förslaget är att det planteras ett nytt då det är Sveriges riksträd och ska finnas i alla kommuner.