17 feb 2015 15:10

17 feb 2015 15:14

Karlsborgsbostäder har köpt hus på Alstigen

Karlsborgsbostäder har köpt ett hus på Alstigen. Det ska bli ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn.

Köpet av fastigheten på Alstigen för nästan 3,9 miljoner kronor har precis blivit klart och bostadsbolaget och kommunen ska teckna ett hyresavtal på fem år.

– Jag räknar med åtta boendeplatser och vi kommer att dra i gång under april, maj lite beroende på om vi behöver bygga om och hur lång tid det tar att rekrytera personal, säger socialchefen Sandra Peters.

På personalsidan kan det handla om en nyrekrytering på mellan sex till åtta personer.

Köket rustas

– Fastigheten har besiktigats och är i vissa delar bättre än vi trodde. Köket ska utrustas för storhushåll och eventuellt ska pelletspannan bytas ut, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Åtta rum ska finnas i huset och det ska även beredas plats för personalen som är tillgänglig dygnet runt.

– Personalen jobbar alltid två, vi vill inte att de jobbar ensamma, det är en säkerhetsmarginal.

Snart fullt

Det behövs fler platser för ensamkommande även om tillströmningen av asylsökande avtagit något just nu.

– Behovet har stannat av något nu under vintern enligt Migrationsverket på grund av dåligt väder över Medelhavet men det ändrar sig nog när vädret blir bättre och vi räknar med att fylla upp platserna snabbt, säger Sandra Peters.

Karlsborgs kommun har fått ett fördelningstal på åtta barn och har utökat avtalet med Migrationsverket från fem till sju asylsökande. Kommunfullmäktige ska, som ett led i att antalet asylplatser ökat, ta beslut om att utöka antalet platser för de med permanent uppehållstillstånd från fem till tio.

I Karlsborg finns boendena Neo och Viggen och i dag bor 18 ensamkommande inom Karlsborgs kommun, de som fyllt 18 år bor i lägenheter. Totalt har kommunen ansvar för 25 ungdomar och resterade är placerade utanför kommunen, bland annat flickor som är placerade i familjehem eftersom man bara har platser för pojkar på de nuvarande boendena.

Köpet av fastigheten på Alstigen för nästan 3,9 miljoner kronor har precis blivit klart och bostadsbolaget och kommunen ska teckna ett hyresavtal på fem år.

– Jag räknar med åtta boendeplatser och vi kommer att dra i gång under april, maj lite beroende på om vi behöver bygga om och hur lång tid det tar att rekrytera personal, säger socialchefen Sandra Peters.

På personalsidan kan det handla om en nyrekrytering på mellan sex till åtta personer.

Köket rustas

– Fastigheten har besiktigats och är i vissa delar bättre än vi trodde. Köket ska utrustas för storhushåll och eventuellt ska pelletspannan bytas ut, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Åtta rum ska finnas i huset och det ska även beredas plats för personalen som är tillgänglig dygnet runt.

– Personalen jobbar alltid två, vi vill inte att de jobbar ensamma, det är en säkerhetsmarginal.

Snart fullt

Det behövs fler platser för ensamkommande även om tillströmningen av asylsökande avtagit något just nu.

– Behovet har stannat av något nu under vintern enligt Migrationsverket på grund av dåligt väder över Medelhavet men det ändrar sig nog när vädret blir bättre och vi räknar med att fylla upp platserna snabbt, säger Sandra Peters.

Karlsborgs kommun har fått ett fördelningstal på åtta barn och har utökat avtalet med Migrationsverket från fem till sju asylsökande. Kommunfullmäktige ska, som ett led i att antalet asylplatser ökat, ta beslut om att utöka antalet platser för de med permanent uppehållstillstånd från fem till tio.

I Karlsborg finns boendena Neo och Viggen och i dag bor 18 ensamkommande inom Karlsborgs kommun, de som fyllt 18 år bor i lägenheter. Totalt har kommunen ansvar för 25 ungdomar och resterade är placerade utanför kommunen, bland annat flickor som är placerade i familjehem eftersom man bara har platser för pojkar på de nuvarande boendena.