18 feb 2015 16:00

18 feb 2015 16:00

För ökad integration och förebyggande arbete

Arbete för en ökad integration och förebyggande arbete mot droger är syftet med folkhälsobidraget.

Ett bidrag som ideella föreningar i Karlsborg nu kan söka hos folkhälsorådet för aktiviteter eller projekt.

Bidraget ska uppmuntra arbetet med att bryta utanförskap och öka integrationen främst mellan barn och ungdomar med olika bakgrund för att förebygga diskriminering samt främja tolerans och öppenhet. Bidraget kan även sökas för förebyggande arbete då det gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och spel genom att utveckla projekt och aktiviteter för barn och ungdomar.

För att söka folkhälsobidraget ska kommunens grundregler för föreningar vara uppfyllda och flera ideella föreningar kan göra en gemensam ansökan för en större aktivitet. Evenemangen eller aktiviteterna får dock inte vara entrébelagda eller kräva en egenavgift.

Ansökan ska vara hos folkhälsorådet senast den 30 april 2015.

Ett bidrag som ideella föreningar i Karlsborg nu kan söka hos folkhälsorådet för aktiviteter eller projekt.

Bidraget ska uppmuntra arbetet med att bryta utanförskap och öka integrationen främst mellan barn och ungdomar med olika bakgrund för att förebygga diskriminering samt främja tolerans och öppenhet. Bidraget kan även sökas för förebyggande arbete då det gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och spel genom att utveckla projekt och aktiviteter för barn och ungdomar.

För att söka folkhälsobidraget ska kommunens grundregler för föreningar vara uppfyllda och flera ideella föreningar kan göra en gemensam ansökan för en större aktivitet. Evenemangen eller aktiviteterna får dock inte vara entrébelagda eller kräva en egenavgift.

Ansökan ska vara hos folkhälsorådet senast den 30 april 2015.