23 feb 2015 21:14

23 feb 2015 21:14

Vad kostar asylboende?

KOMMUNFULLMÄKTIGE: SD ställde frågor

Årets första kommunfullmäktige hölls under måndagskvällen. Sverigedemokraterna ville bland annat ha svar på kostnaderna för asylboende.

Stefan Hallberg (SD) ställde frågor till kommunalrådet Peter Lindroth (S). Frågor som handlade om kommunens kostnader för asylboenden och om det nya boendet på Alstigen för ensamkommande flyktingbarn.

Sverigedemokraterna menar att kostnaderna för de asylsökande inte täcks fullt ut av Migrationsverket och ville ha besked om hur stora de årliga kostnaderna för asylboende och ensamkommande flyktingbarnen är för skattebetalarna i Karlsborg.

Noll kronor

– Kostnaden för asylboendena är i grunden mellan den som hyr ut och Migrationsverket. Den eventuella påverkan för kommunen är framför allt inom förskolan och skolan. Nettokostnaden för kommunen 2014 är noll kronor enligt uppgifter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. De utgifter man har och de åtgärder man tar eftersöks hos Migrationsverket och kommunens skattebetalare påverkas inte, sa Lindroth och tillade:

– Däremot ger de här verksamheterna 25 arbetstillfällen varav många av dem bor och betalar skatt i Karlsborg. Något som ofta glöms bort.

Stefan Hallberg ville även veta hur konsekvenserna för kommuninvånarna skulle bli vid en eventuell utbyggnad av Hotel Wettern.

– Det är en hypotetisk fråga. Bygglovsansökan har även dragits tillbaka och därmed faller frågan, svarade Lindroth.

Köp av fastighet

En annan fråga handlade om Karlsborgsbostäders köp av fastigheten på Alstigen som ska bli ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och hur delaktig kommunen varit i köpet.

– Bostadsbolaget har skrivit in en klausul att ägaren, AB Vaberget, måste godkänna köpet. En rimlig gissning är att de väljer att det avgörs här i kommunfullmäktige, svarade Lindroth.

Stefan Hallberg (SD) ställde frågor till kommunalrådet Peter Lindroth (S). Frågor som handlade om kommunens kostnader för asylboenden och om det nya boendet på Alstigen för ensamkommande flyktingbarn.

Sverigedemokraterna menar att kostnaderna för de asylsökande inte täcks fullt ut av Migrationsverket och ville ha besked om hur stora de årliga kostnaderna för asylboende och ensamkommande flyktingbarnen är för skattebetalarna i Karlsborg.

Noll kronor

– Kostnaden för asylboendena är i grunden mellan den som hyr ut och Migrationsverket. Den eventuella påverkan för kommunen är framför allt inom förskolan och skolan. Nettokostnaden för kommunen 2014 är noll kronor enligt uppgifter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. De utgifter man har och de åtgärder man tar eftersöks hos Migrationsverket och kommunens skattebetalare påverkas inte, sa Lindroth och tillade:

– Däremot ger de här verksamheterna 25 arbetstillfällen varav många av dem bor och betalar skatt i Karlsborg. Något som ofta glöms bort.

Stefan Hallberg ville även veta hur konsekvenserna för kommuninvånarna skulle bli vid en eventuell utbyggnad av Hotel Wettern.

– Det är en hypotetisk fråga. Bygglovsansökan har även dragits tillbaka och därmed faller frågan, svarade Lindroth.

Köp av fastighet

En annan fråga handlade om Karlsborgsbostäders köp av fastigheten på Alstigen som ska bli ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och hur delaktig kommunen varit i köpet.

– Bostadsbolaget har skrivit in en klausul att ägaren, AB Vaberget, måste godkänna köpet. En rimlig gissning är att de väljer att det avgörs här i kommunfullmäktige, svarade Lindroth.