24 feb 2015 14:30

24 feb 2015 14:30

Val till bolagen och ändring av stadga

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Fler ärende avhandlades

Kommunstyrelsens reglemente och tillsättandet av ordförande i Keab slutade i voteringar.

Revideringen av kommunstyrelsens reglemente ådrog sig en del diskussioner under kommunfullmäktiges möte.

Treklövern med oppositionsrådet Kjell Sjölund (C) i spetsen ville att ersättare i arbetsutskottet skulle ha möjlighet att närvara vid mötet även när de inte tjänstgjorde.

– Det är ett sätt att bredda demokratin och det handlar inte om arvodering eller rösträtt, sa Kjell Sjölund och fick medhåll av Urban Eklöf (V), Stefan Hallberg (SD) och Inger Larsson (FP) som ansåg att det var viktigt för återväxten i politiken att förstå hur nya ärenden startas och bereds.

– Där viktigt att de känner sig trygga och att det är tillåtande att vara med, sa hon.

Den ledande majoriteten ville inte att fler ledamöter, än de som var i tjänst, skulle delta i arbetsutskottets möte.

– Jag förstår argumenten men man har de platser man förtjänar utifrån valresultatet, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Frågan gick till votering och slutade 16 mot 15 till majoritetens fördel. Ett beslut som treklövern bestående av C, FP och KD samt även SD reserverade sig emot.

Val till bolagen

Under mötet valdes även ledamöter till bolagen. Peter Lindroth valdes till ordförande i AB Vaberget med Kjell Sjölund som vice ordförande.

Rolf Andersson (M) var nominerad till ordförande både i AB Karlsborgsbostäder och till Karlsborgs Energi AB. Treklövern ville inte ha samma person på två ordförandeposter.

– Har majoriteten så ont om politiker att de inte har fler att utse till posterna. Treklövern vill att Jerry Gustavsson (C) väljs till ordförande i Karlsborgs Energi, sa Inger Larsson.

Frågan gick till en sluten omröstning och även den här gången röstades treklövern ned. Jerry Gustavsson valdes till vice ordförande i Keab och Rolf Andersson till ordförande både i Karlsborgsbostäder och i Keab.

Revideringen av kommunstyrelsens reglemente ådrog sig en del diskussioner under kommunfullmäktiges möte.

Treklövern med oppositionsrådet Kjell Sjölund (C) i spetsen ville att ersättare i arbetsutskottet skulle ha möjlighet att närvara vid mötet även när de inte tjänstgjorde.

– Det är ett sätt att bredda demokratin och det handlar inte om arvodering eller rösträtt, sa Kjell Sjölund och fick medhåll av Urban Eklöf (V), Stefan Hallberg (SD) och Inger Larsson (FP) som ansåg att det var viktigt för återväxten i politiken att förstå hur nya ärenden startas och bereds.

– Där viktigt att de känner sig trygga och att det är tillåtande att vara med, sa hon.

Den ledande majoriteten ville inte att fler ledamöter, än de som var i tjänst, skulle delta i arbetsutskottets möte.

– Jag förstår argumenten men man har de platser man förtjänar utifrån valresultatet, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Frågan gick till votering och slutade 16 mot 15 till majoritetens fördel. Ett beslut som treklövern bestående av C, FP och KD samt även SD reserverade sig emot.

Val till bolagen

Under mötet valdes även ledamöter till bolagen. Peter Lindroth valdes till ordförande i AB Vaberget med Kjell Sjölund som vice ordförande.

Rolf Andersson (M) var nominerad till ordförande både i AB Karlsborgsbostäder och till Karlsborgs Energi AB. Treklövern ville inte ha samma person på två ordförandeposter.

– Har majoriteten så ont om politiker att de inte har fler att utse till posterna. Treklövern vill att Jerry Gustavsson (C) väljs till ordförande i Karlsborgs Energi, sa Inger Larsson.

Frågan gick till en sluten omröstning och även den här gången röstades treklövern ned. Jerry Gustavsson valdes till vice ordförande i Keab och Rolf Andersson till ordförande både i Karlsborgsbostäder och i Keab.