25 feb 2015 15:35

25 feb 2015 15:35

Avslutar sina förtroendeuppdrag

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Två förtroendevalda har valt att säga upp sina uppdrag. Claes Kjellberg vill bli entledigad från sitt uppdrag som revisor. Det då han även är överförmyndare och de båda uppdragen riskerar att kollidera och därmed kan en jävsituation uppstå.

Bo Johansson avsäger sig uppdraget som ersättare för överförmyndaren. Kommunfullmäktige godkände de bådas önskemål om entledigande.

Två förtroendevalda har valt att säga upp sina uppdrag. Claes Kjellberg vill bli entledigad från sitt uppdrag som revisor. Det då han även är överförmyndare och de båda uppdragen riskerar att kollidera och därmed kan en jävsituation uppstå.

Bo Johansson avsäger sig uppdraget som ersättare för överförmyndaren. Kommunfullmäktige godkände de bådas önskemål om entledigande.