25 feb 2015 15:35

25 feb 2015 15:35

Medborgarförslag till beredning

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tre medborgarförslag som lämnats in till kommunfullmäktige beslutades gå till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslagen rör plantering av en ny ornäsbjörk och att byta ut ytskiktet på de två stora anslagstavlorna i centrala Karlsborg. Ett tredje förslag handlar om trafiksituationen på väg 3038 i hamnområdet i Mölltorp. Där närboende vill se fartsänkande åtgärder och belysning.

Tre medborgarförslag som lämnats in till kommunfullmäktige beslutades gå till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslagen rör plantering av en ny ornäsbjörk och att byta ut ytskiktet på de två stora anslagstavlorna i centrala Karlsborg. Ett tredje förslag handlar om trafiksituationen på väg 3038 i hamnområdet i Mölltorp. Där närboende vill se fartsänkande åtgärder och belysning.