25 feb 2015 15:36

25 feb 2015 15:36

Teater som berör om krig, flykt och kärlek

FÄSTNINGSTEATERN: Föreställning för högstadieeleverna

I skuggan av hatet växer blommor är en gripande föreställning om en ung, judisk pojkes flykt under andra världskriget.

Teater Albatross låter publiken följa den unge Daniel under kriget då han sätts i ett ghetto och hur han lyckas fly därifrån. Han får hjälp av en präst att gömma sig men inte heller där är han säker och tillslut tvingas han fly till tryggheten i Sverige.

Det är en föreställning om en ensam pojkes kamp men också den hjälp och inte minst kärlek han möter i den annars onda världen. Föreställningen blandas med suggestiv, judisk musik, sång och dans.

Teater Albatross startade 1984 och fokus har till största delen legat på Förintelsen med föreställningar som Det var länge sedan orkestern spelade, om kvinnoorkestern i Auschwitz-Birkenau.

Teater Albatross låter publiken följa den unge Daniel under kriget då han sätts i ett ghetto och hur han lyckas fly därifrån. Han får hjälp av en präst att gömma sig men inte heller där är han säker och tillslut tvingas han fly till tryggheten i Sverige.

Det är en föreställning om en ensam pojkes kamp men också den hjälp och inte minst kärlek han möter i den annars onda världen. Föreställningen blandas med suggestiv, judisk musik, sång och dans.

Teater Albatross startade 1984 och fokus har till största delen legat på Förintelsen med föreställningar som Det var länge sedan orkestern spelade, om kvinnoorkestern i Auschwitz-Birkenau.