26 feb 2015 14:37

26 feb 2015 14:37

Hastigheten sänks till 30

NORRA SKOGEN.

Från och med 1 mars sänks hastigheten utanför den nya förskolan Kompassen i Norra skogen.

Fartsänkningen är på Parkvägen mellan korsningarna Bastustigen och Falkstigen.

Sänkningen är en säkerhetsåtgärd och i linje med kommunens vision 2020 att Karlsborg ska vara en trygg och säker kommun.

Under torsdagen arbetade Sören Lindahl och Roger Gustavsson från kommunens gata/park med att sätta upp de nya skyltarna. Troligen är inte alla skyltar på plats innan månadsskiftet men så fort de är uppe gäller fartsänkningen.

Från och med 1 mars sänks hastigheten utanför den nya förskolan Kompassen i Norra skogen.

Fartsänkningen är på Parkvägen mellan korsningarna Bastustigen och Falkstigen.

Sänkningen är en säkerhetsåtgärd och i linje med kommunens vision 2020 att Karlsborg ska vara en trygg och säker kommun.

Under torsdagen arbetade Sören Lindahl och Roger Gustavsson från kommunens gata/park med att sätta upp de nya skyltarna. Troligen är inte alla skyltar på plats innan månadsskiftet men så fort de är uppe gäller fartsänkningen.