27 feb 2015 16:02

27 feb 2015 16:02

Tänka om och tänka nytt inom KUB

NÄRINGSLIVET: Inspiration och grupparbete för nytänk

Karlsborgs Utvecklingsbolag AB ska sträva mot nya mål. Näringslivet ska tillsammans ta fram nya visioner och en ny strategi.

– Det här ska bli ett omtag för KUB. Vi har haft ett antal uppgifter som vi hållit på med och de har kanske varit lite för många. Nu ska vi koncentrera oss på ett färre antal och hitta de frågor som vi ska fokusera på och hur vi ska göra det, säger Rolf Andersson som är ordförande i KUB.

Alla tillsammans

Under ett stormöte samlades representanter från näringslivet och kommunen. Tanken är att man tillsammans ska ta fram en förnyad strategi och en prioriterad handlingsplan för framtiden.

Ingemar Fredriksson som har bred kunskap av affärs- och näringslivsutveckling och hur tillväxt skapas agerade workshopsledare.

– Jag har konstaterat att KUB har många frågor som man hanterar. Det är bättre med några få konkreta punkter som man kan bocka av och se att man kommer i mål med, säger Ingemar Fredriksson och tillägger:

En vilja

– I mindre orter måste man själv engagera sig och skapa sina egna förutsättningar. Jag bor i Herrljunga som också är en liten ort och känner igen problemet. Här är det många som vill att det ska hända något. Att man vill är en bra början och det här ska bli spännande.

Nya tankar

Deltagarna delades sedan upp i grupper för att diskutera och komma fram till nya idéer och tankar. Vilka frågor som de anser är viktiga och hur arbetet ska bedrivas framöver.

Syftet med KUB:s verksamhet är att främja företagandet i kommunen och skapa möjligheter för ökad tillväxt.

– Det här ska bli ett omtag för KUB. Vi har haft ett antal uppgifter som vi hållit på med och de har kanske varit lite för många. Nu ska vi koncentrera oss på ett färre antal och hitta de frågor som vi ska fokusera på och hur vi ska göra det, säger Rolf Andersson som är ordförande i KUB.

Alla tillsammans

Under ett stormöte samlades representanter från näringslivet och kommunen. Tanken är att man tillsammans ska ta fram en förnyad strategi och en prioriterad handlingsplan för framtiden.

Ingemar Fredriksson som har bred kunskap av affärs- och näringslivsutveckling och hur tillväxt skapas agerade workshopsledare.

– Jag har konstaterat att KUB har många frågor som man hanterar. Det är bättre med några få konkreta punkter som man kan bocka av och se att man kommer i mål med, säger Ingemar Fredriksson och tillägger:

En vilja

– I mindre orter måste man själv engagera sig och skapa sina egna förutsättningar. Jag bor i Herrljunga som också är en liten ort och känner igen problemet. Här är det många som vill att det ska hända något. Att man vill är en bra början och det här ska bli spännande.

Nya tankar

Deltagarna delades sedan upp i grupper för att diskutera och komma fram till nya idéer och tankar. Vilka frågor som de anser är viktiga och hur arbetet ska bedrivas framöver.

Syftet med KUB:s verksamhet är att främja företagandet i kommunen och skapa möjligheter för ökad tillväxt.

  • Anneli Malm