01 mar 2015 19:48

01 mar 2015 19:48

Hammarskiöld i fokus

FORSVIK: Uppträdande på Salong Mike Fhors

Agneta Danielsson, skådespelare från Göteborg med förflutet i Tiveden, och Jane Pettersson, dragspelande Höghultsbo, gav Dag Hammarskjöld hommage för fredstänkande.

I år är det 110 år sedan Dag Hammarskjöld föddes.

Han blev 55 år och avled när det vita FN-planet han färdades i sköts ner över Afrika. Han höll då på att medla i Kongokrisen.

Agneta Danielsson har med stort engagemang studerat Dag Hammarskjölds liv, hans arbete för fred i världen, hans dagboksanteckningar, där han för dialog med sig själv och Gud.

Tillsammans med dragspelande Jane Pettersson gav Agneta en föreställning som engagerade publiken ut i fingerspetsarna.

Orubblig tro

Dag Hammarskjöld sov endast tre till fyra timmar per natt och arbetade dubbla skift i FN-skrapan. Han hade en orubblig tro på att det borde vara möjligt med fred på jorden, berättar Agneta.

Under de nio år han var FN:s generalsekreterare stod han i centrum som medlare i Kubakrisen, i kalla kriget med hot, kapprustning och terrorbalans, i Afrikas frigörelse från kolonialmakterna, när demokratiserings vågen i Ungern slogs ned, när Egypten stängde Suezkanalen.

– Fin gubbe, mumlar Agneta och tittar uppåt. Du har det säkert bra där du är nu, viskar hon.

Snurra min jord

Till Janes franskinspirerade ackompanjemang på dragspel framförde Agneta Danielsson flera tidstypiska sånger, Snurra min jord, Skynda att älska, Jag väntar vid min mila, som fick representera fredens låga och vakt vid elden så att den aldrig flammar upp.

Dag Hammarskjölds rekreation bestod i fjällvandringar, cykelturer och friluftsliv i skogen. Han hyllades av Janes om sjöng Där näckrosen blommar.

Publiken och Agneta stämde in i de välkända tonerna.

I år är det 110 år sedan Dag Hammarskjöld föddes.

Han blev 55 år och avled när det vita FN-planet han färdades i sköts ner över Afrika. Han höll då på att medla i Kongokrisen.

Agneta Danielsson har med stort engagemang studerat Dag Hammarskjölds liv, hans arbete för fred i världen, hans dagboksanteckningar, där han för dialog med sig själv och Gud.

Tillsammans med dragspelande Jane Pettersson gav Agneta en föreställning som engagerade publiken ut i fingerspetsarna.

Orubblig tro

Dag Hammarskjöld sov endast tre till fyra timmar per natt och arbetade dubbla skift i FN-skrapan. Han hade en orubblig tro på att det borde vara möjligt med fred på jorden, berättar Agneta.

Under de nio år han var FN:s generalsekreterare stod han i centrum som medlare i Kubakrisen, i kalla kriget med hot, kapprustning och terrorbalans, i Afrikas frigörelse från kolonialmakterna, när demokratiserings vågen i Ungern slogs ned, när Egypten stängde Suezkanalen.

– Fin gubbe, mumlar Agneta och tittar uppåt. Du har det säkert bra där du är nu, viskar hon.

Snurra min jord

Till Janes franskinspirerade ackompanjemang på dragspel framförde Agneta Danielsson flera tidstypiska sånger, Snurra min jord, Skynda att älska, Jag väntar vid min mila, som fick representera fredens låga och vakt vid elden så att den aldrig flammar upp.

Dag Hammarskjölds rekreation bestod i fjällvandringar, cykelturer och friluftsliv i skogen. Han hyllades av Janes om sjöng Där näckrosen blommar.

Publiken och Agneta stämde in i de välkända tonerna.