02 mar 2015 12:25

02 mar 2015 12:25

Satsar på Göta kanal

Karlsborgs kommun har beslutat att fortsatt ingå i samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal.

Syftet är att kanalbolaget, kommuner och regioner ska verka för en turistisk utveckling och enhetlig marknadsföring. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2017.

Syftet är att kanalbolaget, kommuner och regioner ska verka för en turistisk utveckling och enhetlig marknadsföring. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2017.