03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Nu ska politikerna få läsplattor

Alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska få läsplattor.

– Det handlar om 16 ledamöter och det är för att de ska få handlingarna på elektronisk väg. Det är även viktigt att ersättare får dem eftersom det kan bli sena återbud. Jag tror att det kommer att bli en besparing då tjänstemän inte behöver stå och kopiera handlingarna till alla ledamöter och porto för att skicka dem, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Får utbildning

Läsplattorna ska köpas in till de ledamöter som inte redan har det via sina uppdrag i de olika nämnderna. För att de på ett enkelt och miljövänligt sätt ska kunna ta del av handlingar och information.

Kostnaden beräknas till runt 60 000 kronor och driftskostnaden belastar kommunfullmäktiges verksamhet.

De förtroendevalda blir även erbjudna en utbildning så att de kan använda läsplattorna.

– Det handlar om 16 ledamöter och det är för att de ska få handlingarna på elektronisk väg. Det är även viktigt att ersättare får dem eftersom det kan bli sena återbud. Jag tror att det kommer att bli en besparing då tjänstemän inte behöver stå och kopiera handlingarna till alla ledamöter och porto för att skicka dem, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Får utbildning

Läsplattorna ska köpas in till de ledamöter som inte redan har det via sina uppdrag i de olika nämnderna. För att de på ett enkelt och miljövänligt sätt ska kunna ta del av handlingar och information.

Kostnaden beräknas till runt 60 000 kronor och driftskostnaden belastar kommunfullmäktiges verksamhet.

De förtroendevalda blir även erbjudna en utbildning så att de kan använda läsplattorna.