11 mar 2015 16:14

11 mar 2015 16:14

Klart för byggnation bakom stationen

BYGGNADSNÄMNDEN: Detaljplaner antagna

Detaljplanerna för kvarteret Eken och Rödesund 5.1 har antagits av byggnadsnämnden.

Rödesund 5:1 är parkområdet bakom stationshuset, mot Västra vägen. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar där. De handlar om mindre lägenheter på 25-35 kvadratmeter. Bostäderna är främst tänkta till militärer, något som Försvarsmakten eftersöker åt sina anställda, men även för ungdomar eller andra som är i behov av en mindre lägenhet.

Än är det inte fastlagt om det blir ett bostadsbygge eller vem som i så fall ska bygga.

Kvarteret Eken

Byggnadsnämnden antog även detaljplanen för kvarteret Eken som sträcker sig mellan Kungsgatan, Björkstigen och Strandvägen. Syftet med den nya planen är att tillåta mindre förändringar på kvarterets huvudbyggnader samt rättvisa möjligheter att bygga uthus.

Planen har varit ute på granskning och 15 yttrande har kommit in som bland annat handlat om höjden på utbyggnaderna kan skymma utsikten mot Vättern och att det skulle innebära att fastighetsvärdet på befintliga fastigheter sjunker. Detaljplanen har bearbetats innan antagandet.

Möjligheter finns att överklaga detaljplanerna innan de vinner laga kraft.

Cykelväg i Mölltorp

Nämnden arbetar även med en detaljplan över Krogstorp och tanken är en cykelväg i Mölltorp.

– Det är från östra infarten till Mölltorp in mot rondellen för att möjligöra en säker gång- och cykelväg där, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

För att underlätta för cykelpendlarna mellan Mölltorp och Karlsborg ska det kompletteras med en separat gång- och cykelväg i Mölltorps tätort. Från cirkulationsplatsen där Karlsborgsvägen möter Forsviksvägen är vägen smal och kurvig och inte utformad för möte med både bilar och cyklister samtidigt. Planen ska nu ställas ut för granskning.

Rödesund 5:1 är parkområdet bakom stationshuset, mot Västra vägen. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar där. De handlar om mindre lägenheter på 25-35 kvadratmeter. Bostäderna är främst tänkta till militärer, något som Försvarsmakten eftersöker åt sina anställda, men även för ungdomar eller andra som är i behov av en mindre lägenhet.

Än är det inte fastlagt om det blir ett bostadsbygge eller vem som i så fall ska bygga.

Kvarteret Eken

Byggnadsnämnden antog även detaljplanen för kvarteret Eken som sträcker sig mellan Kungsgatan, Björkstigen och Strandvägen. Syftet med den nya planen är att tillåta mindre förändringar på kvarterets huvudbyggnader samt rättvisa möjligheter att bygga uthus.

Planen har varit ute på granskning och 15 yttrande har kommit in som bland annat handlat om höjden på utbyggnaderna kan skymma utsikten mot Vättern och att det skulle innebära att fastighetsvärdet på befintliga fastigheter sjunker. Detaljplanen har bearbetats innan antagandet.

Möjligheter finns att överklaga detaljplanerna innan de vinner laga kraft.

Cykelväg i Mölltorp

Nämnden arbetar även med en detaljplan över Krogstorp och tanken är en cykelväg i Mölltorp.

– Det är från östra infarten till Mölltorp in mot rondellen för att möjligöra en säker gång- och cykelväg där, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

För att underlätta för cykelpendlarna mellan Mölltorp och Karlsborg ska det kompletteras med en separat gång- och cykelväg i Mölltorps tätort. Från cirkulationsplatsen där Karlsborgsvägen möter Forsviksvägen är vägen smal och kurvig och inte utformad för möte med både bilar och cyklister samtidigt. Planen ska nu ställas ut för granskning.