12 mar 2015 15:56

12 mar 2015 16:04

Butiken utökar

Behöver mer butiksyta

Ica supermarket ska bygga ut. I första skedet handlar det om en ny returstation sen ska det byggas om invändigt.

Matbutiken har fått bygglov för att utöka sina lokaler. En utbyggnad som ska ske mot parkeringen, där kundvagnsgaraget är i dag.

– Det är returstationen som ska flyttas i första skedet, säger Ica-handlaren Helen Lundqvist.

Utbyggnaden planeras vara klar till sommaren. Ombyggnationen kommer inte att påverka parkeringsplatserna som både kommer att vara kvar och vara lika många som tidigare.

Eftersom de behöver mer butiksyta kommer det även att bli fler förändringar framöver.

– Vi planerar för en omfattande inre ombyggnad men i dagsläget vet vi inte när det kommer att ske i tid.

Väggen där returstationen är i dag ska tas bort för att de ska kunna utnyttja utrymmet bakom till affärsyta.

Matbutiken har fått bygglov för att utöka sina lokaler. En utbyggnad som ska ske mot parkeringen, där kundvagnsgaraget är i dag.

– Det är returstationen som ska flyttas i första skedet, säger Ica-handlaren Helen Lundqvist.

Utbyggnaden planeras vara klar till sommaren. Ombyggnationen kommer inte att påverka parkeringsplatserna som både kommer att vara kvar och vara lika många som tidigare.

Eftersom de behöver mer butiksyta kommer det även att bli fler förändringar framöver.

– Vi planerar för en omfattande inre ombyggnad men i dagsläget vet vi inte när det kommer att ske i tid.

Väggen där returstationen är i dag ska tas bort för att de ska kunna utnyttja utrymmet bakom till affärsyta.