13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

Behovet av bistånd inte så stort i Karlsborg

Behovet av ekonomiskt bistånd är inte så högt i Karlsborg i jämförelse med andra kommuner.

– Vi har en budget på 225 000 kronor i månaden och betalar ut runt 150 000 kronor. Det ger 75 000 kronor plus gentemot budget. Socialsekreterarna hjälper personer nu mer än tidigare och det kan vara ett stöd för att komma iväg och söka jobb till exempel, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

– Vi har en budget på 225 000 kronor i månaden och betalar ut runt 150 000 kronor. Det ger 75 000 kronor plus gentemot budget. Socialsekreterarna hjälper personer nu mer än tidigare och det kan vara ett stöd för att komma iväg och söka jobb till exempel, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).