13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

Ett sopigt vårtecken

Nästa vecka börjar gata/parkenheten att sopa bort gruset från de kommunala gatorna.

För många ett tecken på att våren är här när resterna av vinterns halkbekämpning äntligen försvinner och det blir lättare att både gå och cykla.

Under nästa vecka sopas de centrala delarna av Karlsborg som inleds med de östra och västra delarna samt Södra skogen. Därefter är det Norra skogen, Hanken och Svanviks tur.

I Mölltorp, Forsvik och Undenäs kommer sopningen att ske tidigast under vecka 15, vilket innebär veckan efter påsk.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset en meter från staket och häck för att det ska kunna tas upp.

För många ett tecken på att våren är här när resterna av vinterns halkbekämpning äntligen försvinner och det blir lättare att både gå och cykla.

Under nästa vecka sopas de centrala delarna av Karlsborg som inleds med de östra och västra delarna samt Södra skogen. Därefter är det Norra skogen, Hanken och Svanviks tur.

I Mölltorp, Forsvik och Undenäs kommer sopningen att ske tidigast under vecka 15, vilket innebär veckan efter påsk.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset en meter från staket och häck för att det ska kunna tas upp.