13 mar 2015 18:30

13 mar 2015 18:43

Försiktig optimism över regeringsförslaget

Regeringen föreslår mer pengar till försvaret. Enligt uppgifter i DN ska det bland annat satsas på den lätta bataljonen som troligen får sin bas på K 3.

– Det är fortfarande en propositionstext och vi förhåller oss ganska neutrala tills det kommer ett beslut, säger K 3:s regementschef Dag Lidén och tillägger:

– Med det sagt så är det en fråga som jag har drivit och argumenterat för under en längre tid både till Försvarsmaktens chefer och till de politiker som varit här på besök.

Regeringen föreslår ett tillskott till försvaret med 5,9 miljarder kronor under perioden 2016-2020 samt 300 miljoner kronor som enligt förslaget ska överföras från Försvarsmaktens internationella insatser till förbandsverksamhet och materialsatsningar.

Kanske till K 3

Enligt uppgifterna i DN föreslår regeringen att den lätta bataljonen som är uppdelat på K 3 och Livgardet i Kungsängen ska graderas upp. Det för att vara en flygtransporterande styrka för snabba insatser och kunna ingripa i hela Sverige. De skriver även att den lätta bataljonen troligen skulle baseras på K 3 med dess flygfält.

Om det blir så. Vad skulle det betyda för K 3?

– Det är för tidigt att säga innan vi vet om förbandet flyttar eller ej. Det är många omständigheter som är oklara än. Nu måste vi låta den politiska processen ha sin gång, inget är klart förrän riksdagen har fattat beslut. Med den erfarenhet vi har i Karlsborg av att F 6 plötsligt lades ned, och även om jag inte alls har den oron, så gäller det att hålla sig professionell och inte förekomma beslutet. Det är inte förrän beslutet är tagit som vi kan arbeta med hur förbandet i stort kan komma att se ut, säger Dag Lidén.

– Det är fortfarande en propositionstext och vi förhåller oss ganska neutrala tills det kommer ett beslut, säger K 3:s regementschef Dag Lidén och tillägger:

– Med det sagt så är det en fråga som jag har drivit och argumenterat för under en längre tid både till Försvarsmaktens chefer och till de politiker som varit här på besök.

Regeringen föreslår ett tillskott till försvaret med 5,9 miljarder kronor under perioden 2016-2020 samt 300 miljoner kronor som enligt förslaget ska överföras från Försvarsmaktens internationella insatser till förbandsverksamhet och materialsatsningar.

Kanske till K 3

Enligt uppgifterna i DN föreslår regeringen att den lätta bataljonen som är uppdelat på K 3 och Livgardet i Kungsängen ska graderas upp. Det för att vara en flygtransporterande styrka för snabba insatser och kunna ingripa i hela Sverige. De skriver även att den lätta bataljonen troligen skulle baseras på K 3 med dess flygfält.

Om det blir så. Vad skulle det betyda för K 3?

– Det är för tidigt att säga innan vi vet om förbandet flyttar eller ej. Det är många omständigheter som är oklara än. Nu måste vi låta den politiska processen ha sin gång, inget är klart förrän riksdagen har fattat beslut. Med den erfarenhet vi har i Karlsborg av att F 6 plötsligt lades ned, och även om jag inte alls har den oron, så gäller det att hålla sig professionell och inte förekomma beslutet. Det är inte förrän beslutet är tagit som vi kan arbeta med hur förbandet i stort kan komma att se ut, säger Dag Lidén.