22 mar 2015 10:00

22 mar 2015 10:00

Kyrkan i en globaliserad värld

DEBATT: Religiösa samfunds förhållande till den sekulära staten

Ulla Gudmundsson, Sveriges förra ambassadör vid Vatikanen, påstår religionen är en bra grund för att skapa respekt för andra människors rättigheter. I veckan föreläste hon inför en fullsatt aula i församlingshemmet.

Ulla Gudmundsson menar att kyrkan i Sverige genom historien varit mer öppen för reformer jämfört med katolska kyrkan.

– Sverige tillåter kvinnliga präster och samkönade äktenskap vilket gör svenska kristna trossamfund till föredömen för andra religioner, säger Ulla Gudmundsson.

Trots att kyrkan i varit öppen för förändringar står samfunden för en stor utmaning.

– Kyrkan idag ger inte människor det djupa andliga stöd som de söker.

Locka tillbaka

Hennes tes för att locka människor tillbaks till kyrkan är att tillsammans med andra trossamfund, föreningar och myndigheter hitta gemensamma frågor där man genom samtal kan hitta lösningar.

Hon ger ett exempel från sin tid som ambassadör.

– Vid ett samtal hade motparten en helt annan uppfattning i abortfrågan. Istället diskuterade vi riskerna med att dricka alkohol under graviditeten.

I opposition

Ulla Gudmundsson ser många fördelar med religionen men medger att religionen är stark mobiliserande kraft som kan påverka samhället negativt.

– Tillsammans med politiken kan den bli en sanning som inte får ifrågasättas. Samhället mår bäst av att religionen är i opposition och inte tillhör staten.

Ulla Gudmundsson menar att kyrkan i Sverige genom historien varit mer öppen för reformer jämfört med katolska kyrkan.

– Sverige tillåter kvinnliga präster och samkönade äktenskap vilket gör svenska kristna trossamfund till föredömen för andra religioner, säger Ulla Gudmundsson.

Trots att kyrkan i varit öppen för förändringar står samfunden för en stor utmaning.

– Kyrkan idag ger inte människor det djupa andliga stöd som de söker.

Locka tillbaka

Hennes tes för att locka människor tillbaks till kyrkan är att tillsammans med andra trossamfund, föreningar och myndigheter hitta gemensamma frågor där man genom samtal kan hitta lösningar.

Hon ger ett exempel från sin tid som ambassadör.

– Vid ett samtal hade motparten en helt annan uppfattning i abortfrågan. Istället diskuterade vi riskerna med att dricka alkohol under graviditeten.

I opposition

Ulla Gudmundsson ser många fördelar med religionen men medger att religionen är stark mobiliserande kraft som kan påverka samhället negativt.

– Tillsammans med politiken kan den bli en sanning som inte får ifrågasättas. Samhället mår bäst av att religionen är i opposition och inte tillhör staten.