22 mar 2015 17:15

22 mar 2015 17:15

Världsadvokat på Ösjönäs

TIVEDEN: Polly Higgins är miljörörelsens rockstjärna

Polly Higgins anses vara en av de tio viktigaste visionärerna i vår tid.

Hon är advokat och kämpar för att skapa förutsättningar att rädda jordklotet från förgiftning genom internationell lagstiftning.

Polly Higgins idé om att göra livsmiljöförstörelse till ett internationellt brott vinner gehör hos regeringar världen över och FN. Hon har under några dagar träffat svenska regeringsföreträdare, och deltagit i seminarier. Hon föreläser för kommuner och landsting på Miljöbalksdagarna i Umeå.

Världskändis

– Det är fantastiskt att hon kommer hit till Ösjönäs och håller flerdagarskurs i Tived, säger Ann-Sofie Andersson från Aktion Rädda Vättern. Flera lokala organisationer står bakom inbjudan; ARV, Naturskyddsföreningen Örebro län, Lodyn och Ösjönäs aktivitets och äventyrscenter.

Centralt på agendan under lördagen var den framtida gruvbrytningen utanför Gränna, Norra Kärr. Det finns många sällsynta jordartsmetaller i området. Det kanadensiska bolaget Tasman Metals har fått exklusiv rätt att provborra i området. Gasprospektering i Vättern utanför Motala varnade Polly Higgins för.

Vad händer om en lakvattensdamm vid gruvan brister och gifter rinner ner i Vättern? Idag ger Vättern dricksvatten till 240 000 människor. Om några år även till Örebro med ytterligare lika många och planer finns att även Stockholm ska anslutas till Vättern för dricksvatten till 4 miljoner människor.

Engagerad

Polly Higgins är en intressant och engagerad föreläsare och har svar på publikens frågor.

Med dagens lagstiftning kan man inte ställa ansvariga beslutsfattare inför rätta i internationella domstolen i Haag.

I en tid med klimatförändring, artutrotning och ekologisk förstörelse krävs ett nytänkande, menar Polly Higgins. Jorden tillhör oss alla. Livsmiljöförstöring innebär också kollaps av kulturer. Polly hänvisar till svenska samerna.

Sveriges egen motsvarighet till Polly är advokat Gunilla Högberg Björck som förklarade vad som gäller här.

Polly Higgins idé om att göra livsmiljöförstörelse till ett internationellt brott vinner gehör hos regeringar världen över och FN. Hon har under några dagar träffat svenska regeringsföreträdare, och deltagit i seminarier. Hon föreläser för kommuner och landsting på Miljöbalksdagarna i Umeå.

Världskändis

– Det är fantastiskt att hon kommer hit till Ösjönäs och håller flerdagarskurs i Tived, säger Ann-Sofie Andersson från Aktion Rädda Vättern. Flera lokala organisationer står bakom inbjudan; ARV, Naturskyddsföreningen Örebro län, Lodyn och Ösjönäs aktivitets och äventyrscenter.

Centralt på agendan under lördagen var den framtida gruvbrytningen utanför Gränna, Norra Kärr. Det finns många sällsynta jordartsmetaller i området. Det kanadensiska bolaget Tasman Metals har fått exklusiv rätt att provborra i området. Gasprospektering i Vättern utanför Motala varnade Polly Higgins för.

Vad händer om en lakvattensdamm vid gruvan brister och gifter rinner ner i Vättern? Idag ger Vättern dricksvatten till 240 000 människor. Om några år även till Örebro med ytterligare lika många och planer finns att även Stockholm ska anslutas till Vättern för dricksvatten till 4 miljoner människor.

Engagerad

Polly Higgins är en intressant och engagerad föreläsare och har svar på publikens frågor.

Med dagens lagstiftning kan man inte ställa ansvariga beslutsfattare inför rätta i internationella domstolen i Haag.

I en tid med klimatförändring, artutrotning och ekologisk förstörelse krävs ett nytänkande, menar Polly Higgins. Jorden tillhör oss alla. Livsmiljöförstöring innebär också kollaps av kulturer. Polly hänvisar till svenska samerna.

Sveriges egen motsvarighet till Polly är advokat Gunilla Högberg Björck som förklarade vad som gäller här.