23 mar 2015 18:23

23 mar 2015 18:23

En kokbok med bostadsrecept

HYRESGÄSTFÖRENINGEN: Dialog med kommunpolitiker

Vad har hänt under året ? Det ville Hyresgästföreningen få svar på när de träffade kommunpolitiker. Samtidigt överlämnade de en kokbok som ska främja bra bostadspolitik kombinerat med god mat.

För drygt ett år sedan uppvaktade Hyresgästföreningen kommunen och ville se en rad åtgärder på bostadsfronten. Bland annat diskuterades bostadsbristen och behovet av ett bostadsförsörjningsprogram som svarar upp mot visionen 2020. Representanterna från Hyresgästföreningen lämnade då även över ett bostadspolitiskt program med sina synpunkter som att det behövs bättre planering och framförhållning för bostadsmarknaden i kommunen.

Vad har hänt?

Nu återkom Karl-Erik Karlsson och Anders Forsberg från Hyresgästföreningen, den här gången förstärkt med kommuncoachen Petra Hamnered Viita, och de ville veta vad som hänt sedan sist och om kommunen upprättat något bostadsförsörjningsprogram som det är lag på enligt Hyresrättsföreningen.

– Det har vi inte gjort men det händer en del i Karlsborg nu. Bostadsbolaget går i bräschen, lägenheterna på Mellangatan är snart klara och på Strömmen blir det mellan 45 till 50 lägenheter. Detaljplanen är klar för marken bakom stationen och där finns det möjligheter att tillskapa ytterligare 20 lägenheter. I Västra befäl blir det snart 14 lägenheter klara och Statens fastighetsverk renoverar ytterligare två, säger oppositionsrådet Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Tyvärr har vi en historisk ryggsäck sedan vi tvingades riva 134 lägenheter och det håller de privata aktörerna borta, sa Sjölund och fick medhåll av Lindroth.

– Den tyngsta punkten är finansieringen och det är svårt för aktörer på bostadsmarknaden att få banklån för att kunna bygga i dag, menade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Det ska vi ta med oss. Det är en fråga som vi kan opinionsbilda kring, sa Petra Hamnered Viita.

Bra dialog

Representanterna från Hyresgästföreningen tyckte att det blev ett bra samtal.

– De var öppna i sin dialog och det är värdefullt för oss att veta hur problematiken ser ut i Karlsborg i de här frågorna och vad vi kan hjälpa till med och ta tag i, sa de efter mötet.

Den 26 juni kommer Hyresgästföreningen att ställa upp en dörr vid Rödesundstorg en aktion som kommer att ske i hela Sverige. Syftet är att ta upp aktuella och lokala frågor och föra diskussioner kring bostäder.

För drygt ett år sedan uppvaktade Hyresgästföreningen kommunen och ville se en rad åtgärder på bostadsfronten. Bland annat diskuterades bostadsbristen och behovet av ett bostadsförsörjningsprogram som svarar upp mot visionen 2020. Representanterna från Hyresgästföreningen lämnade då även över ett bostadspolitiskt program med sina synpunkter som att det behövs bättre planering och framförhållning för bostadsmarknaden i kommunen.

Vad har hänt?

Nu återkom Karl-Erik Karlsson och Anders Forsberg från Hyresgästföreningen, den här gången förstärkt med kommuncoachen Petra Hamnered Viita, och de ville veta vad som hänt sedan sist och om kommunen upprättat något bostadsförsörjningsprogram som det är lag på enligt Hyresrättsföreningen.

– Det har vi inte gjort men det händer en del i Karlsborg nu. Bostadsbolaget går i bräschen, lägenheterna på Mellangatan är snart klara och på Strömmen blir det mellan 45 till 50 lägenheter. Detaljplanen är klar för marken bakom stationen och där finns det möjligheter att tillskapa ytterligare 20 lägenheter. I Västra befäl blir det snart 14 lägenheter klara och Statens fastighetsverk renoverar ytterligare två, säger oppositionsrådet Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Tyvärr har vi en historisk ryggsäck sedan vi tvingades riva 134 lägenheter och det håller de privata aktörerna borta, sa Sjölund och fick medhåll av Lindroth.

– Den tyngsta punkten är finansieringen och det är svårt för aktörer på bostadsmarknaden att få banklån för att kunna bygga i dag, menade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Det ska vi ta med oss. Det är en fråga som vi kan opinionsbilda kring, sa Petra Hamnered Viita.

Bra dialog

Representanterna från Hyresgästföreningen tyckte att det blev ett bra samtal.

– De var öppna i sin dialog och det är värdefullt för oss att veta hur problematiken ser ut i Karlsborg i de här frågorna och vad vi kan hjälpa till med och ta tag i, sa de efter mötet.

Den 26 juni kommer Hyresgästföreningen att ställa upp en dörr vid Rödesundstorg en aktion som kommer att ske i hela Sverige. Syftet är att ta upp aktuella och lokala frågor och föra diskussioner kring bostäder.