24 mar 2015 14:02

24 mar 2015 16:02

Bättre information efter kritik

Efter kritik från föräldrar har nu barn- och utbildningsförvaltningen förtydligat sin skrivelse som skickats ut till de som har barn inom barnomsorgen.

Det var när förvaltningen ville ha in kompletterande uppgifter om arbetstider, restider och scheman för barnen som föräldrar reagerade och visade sitt missnöje. Reaktionerna handlade bland annat om att det var en kartläggning av individen, en kränkning av den personliga integriteten samt att alla pekas ut som fuskare. De ville veta varför de behövde lämna så detaljerade uppgifter eftersom utskicket var tämligen kortfattat.

Det efterlystes även en bättre dialog från kommunen och att man borde använda sig mer av föräldraföreningarna för att få ut information till föräldrarna.

Möte har skett

Därefter har ett informationsmöte ägt rum mellan barn- och utbildning och föräldraföreningarna som resulterat i en skrivelse.

– De kände inte att de kunde vidareförmedla den informationen vi gav då och därför skickar vi nu ut informationen skriftligt till samtliga föräldrar som har barn inom förskolan och på fritidshemmen. Det är samma information som vi gav till föräldraföreningarnas representanter men i koncentrerad form, säger barn- och utbildningschefen Kaj Kaufeldt.

Upptäckte fusk

Som SLA har berättat om tidigare visade SKL:s analys av kommunens ekonomi och verksamheter att kostnaden för förskoleverksamheten är mycket hög per barn i Karlsborg jämfört med jämförbara kommuner i landet och personalen har larmat om hög arbetsbelastning och stress. Barn- och utbildningsnämnden ville då att förskoleverksamheten skulle granskas för att se över riktlinjerna och hur de tillämpades.

Under granskningen framkom bland annat att schema och inkomstuppgifter saknades i ett flertal fall vilket inneburit att det finns de som inte betalt för sin barnomsorg och i en del fall under så lång tid som tre år.

I skrivelsen till föräldrarna står det bland annat:

”Som en följd av den upptäckten väcktes också frågan om det förekommer överutnyttjande och i så fall i vilken utsträckning. Eftersom det inte går att reda ut på annat sätt än att göra en uppdatering av samtliga uppgifter begärdes det in skriftliga arbetstidsscheman och arbetsgivaruppgifter från alla vårdnadshavare. Det var med andra ord en nödvändig omstart och total uppdatering av hela förskolans underlag för tids- och verksamhetsplanering.”

Det var när förvaltningen ville ha in kompletterande uppgifter om arbetstider, restider och scheman för barnen som föräldrar reagerade och visade sitt missnöje. Reaktionerna handlade bland annat om att det var en kartläggning av individen, en kränkning av den personliga integriteten samt att alla pekas ut som fuskare. De ville veta varför de behövde lämna så detaljerade uppgifter eftersom utskicket var tämligen kortfattat.

Det efterlystes även en bättre dialog från kommunen och att man borde använda sig mer av föräldraföreningarna för att få ut information till föräldrarna.

Möte har skett

Därefter har ett informationsmöte ägt rum mellan barn- och utbildning och föräldraföreningarna som resulterat i en skrivelse.

– De kände inte att de kunde vidareförmedla den informationen vi gav då och därför skickar vi nu ut informationen skriftligt till samtliga föräldrar som har barn inom förskolan och på fritidshemmen. Det är samma information som vi gav till föräldraföreningarnas representanter men i koncentrerad form, säger barn- och utbildningschefen Kaj Kaufeldt.

Upptäckte fusk

Som SLA har berättat om tidigare visade SKL:s analys av kommunens ekonomi och verksamheter att kostnaden för förskoleverksamheten är mycket hög per barn i Karlsborg jämfört med jämförbara kommuner i landet och personalen har larmat om hög arbetsbelastning och stress. Barn- och utbildningsnämnden ville då att förskoleverksamheten skulle granskas för att se över riktlinjerna och hur de tillämpades.

Under granskningen framkom bland annat att schema och inkomstuppgifter saknades i ett flertal fall vilket inneburit att det finns de som inte betalt för sin barnomsorg och i en del fall under så lång tid som tre år.

I skrivelsen till föräldrarna står det bland annat:

”Som en följd av den upptäckten väcktes också frågan om det förekommer överutnyttjande och i så fall i vilken utsträckning. Eftersom det inte går att reda ut på annat sätt än att göra en uppdatering av samtliga uppgifter begärdes det in skriftliga arbetstidsscheman och arbetsgivaruppgifter från alla vårdnadshavare. Det var med andra ord en nödvändig omstart och total uppdatering av hela förskolans underlag för tids- och verksamhetsplanering.”

  • Annelie Malm

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.