07 apr 2015 15:54

07 apr 2015 15:54

IVO avslutar ärende med rullator

Höger framgaffel på en rullator gick sönder när en patient inom kommunens äldreomsorg använde den.

Patienten klarade sig utan skador men det kunde ha orsakat en fallskada. Händelsen berodde troligen på ett produktfel. Rullatorn skrotades och händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO anser att vårdgivaren har fullföljt sina skyldigheter efter händelsen men anser att rullatorn inte skulle ha skrotats utan sparats för att möjliggöra en fortsatt utredning.

Patienten klarade sig utan skador men det kunde ha orsakat en fallskada. Händelsen berodde troligen på ett produktfel. Rullatorn skrotades och händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO anser att vårdgivaren har fullföljt sina skyldigheter efter händelsen men anser att rullatorn inte skulle ha skrotats utan sparats för att möjliggöra en fortsatt utredning.