07 apr 2015 14:37

07 apr 2015 14:37

Lekplats klar lagom till sommaren

RÖDESUND: Upprustningen fortsätter

Till sommaren ska lekplatsen vid Rödesund vara klar. Tre olika lekredskap ska monteras upp på platsen.

Arbetet med att utveckla och rusta upp Rödesund fortsätter. Sedan huset och verkstaden, som i folkmun gick under namnet Adamssons, revs under hösten 2013 har planering och upprustning av området pågått.

Lagom till förra sommaren byggdes bryggdäcket om. Det breddades och försågs med sittgrupper. Då grusades även en ny parkeringsplats upp som under våren ska få en ny asfaltsbeläggning och området intill, där det tidigare var parkering, ska bli en lekplats.

– Det kommer att bli tre olika lekredskap och det ska förhoppningsvis vara klart till månadsskiftet maj/juni, säger Arvid Lindner, kommunens gatu- och VA-ingenjör.

På konstgräs

Det handlar om en klätterställning, en mindre hoppanordning och en snurra som ska monteras på platsen. Marken ska förses med ett fallunderlag och över det ska det läggas konstgräs.

Lekredskapen är inköpta via ett danskt företag som också kommer att stå för monteringen.

Planer framöver

Upprustningen av Rödesund är ett av delprojekten i den nya översiktsplanen och det finns förslag på att bygga ett allaktivitetshus och ett hotell men även serviceinrättningar som toaletter. Ett medborgarförslag är att utforma allaktivitetshuset som ett rundformat observatorium som skulle knyta an till byggnaderna på fästningen.

Arbetet med att utveckla och rusta upp Rödesund fortsätter. Sedan huset och verkstaden, som i folkmun gick under namnet Adamssons, revs under hösten 2013 har planering och upprustning av området pågått.

Lagom till förra sommaren byggdes bryggdäcket om. Det breddades och försågs med sittgrupper. Då grusades även en ny parkeringsplats upp som under våren ska få en ny asfaltsbeläggning och området intill, där det tidigare var parkering, ska bli en lekplats.

– Det kommer att bli tre olika lekredskap och det ska förhoppningsvis vara klart till månadsskiftet maj/juni, säger Arvid Lindner, kommunens gatu- och VA-ingenjör.

På konstgräs

Det handlar om en klätterställning, en mindre hoppanordning och en snurra som ska monteras på platsen. Marken ska förses med ett fallunderlag och över det ska det läggas konstgräs.

Lekredskapen är inköpta via ett danskt företag som också kommer att stå för monteringen.

Planer framöver

Upprustningen av Rödesund är ett av delprojekten i den nya översiktsplanen och det finns förslag på att bygga ett allaktivitetshus och ett hotell men även serviceinrättningar som toaletter. Ett medborgarförslag är att utforma allaktivitetshuset som ett rundformat observatorium som skulle knyta an till byggnaderna på fästningen.