09 apr 2015 15:45

09 apr 2015 15:45

Ny ledarskapspolicy i Karlsborg

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Från 1 april 2015 gäller Karlsborgs kommuns nya ledarskapspolicy.

Syftet med policyn är att det ska vara tydligare vilka förväntningar som finns på chefernas ledarskap.

Enligt Vision 2020 ska kommunen som arbetsgivare sträva efter att bli ett föredöme inom personalsamverkan, likabehandling, arbetsmiljö och hälsa.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter det ett ledarskap som väcker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utvecklas.

Syftet med policyn är att det ska vara tydligare vilka förväntningar som finns på chefernas ledarskap.

Enligt Vision 2020 ska kommunen som arbetsgivare sträva efter att bli ett föredöme inom personalsamverkan, likabehandling, arbetsmiljö och hälsa.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter det ett ledarskap som väcker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utvecklas.