16 apr 2015 14:42

16 apr 2015 14:42

Många nya skyltar

KRÅKS SKJUTFÄLT

Uppmärksamma kommuninvånare har noterat att det har satts upp många fler skyltar utmed strandlinjen vid Kråks skjutfält och undrar över anledningen.

Leif Friberg från P 4 som är ansvarig för skjutfältet berättar att det har gjorts en översyn av skyltarna som behövdes kompletteras och fräschas upp både vid strandlinjen och vid infarterna.

Uppmärksamma kommuninvånare har noterat att det har satts upp många fler skyltar utmed strandlinjen vid Kråks skjutfält och undrar över anledningen.

Leif Friberg från P 4 som är ansvarig för skjutfältet berättar att det har gjorts en översyn av skyltarna som behövdes kompletteras och fräschas upp både vid strandlinjen och vid infarterna.