16 apr 2015 14:41

16 apr 2015 15:57

Ska beräkna om skolbidrag

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Karlsborgs kommun ska göra en ny beräkning över bidraget till Forsviks Friskola. Det slår förvaltningsrätten i Jönköping fast i en dom

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om ett bidragsbelopp för Forsviks Friskola för 2014. Ett belopp som friskolan bestridit bland annat på grund av de anser att det strider mot bestämmelserna i skollagen och skolförordningen då det inte har bestämts på samma grunder som vid fördelningen av resurser i den egna grundskolan, bland annat för det inte redogjorts för lokalkostnaderna för den nya förskolan. De anser att nämnden inte redovisat hur lokalkostnaderna för kommunens förskoleverksamhet är beräknad och att det brister i transparens.

Faktisk hyra

Kommunen menar att hyreskostnaden för kommunen förväntades öka med 910 000 kronor på grund av nybyggnation och ombyggnation och att den genomsnittliga hyran bedömdes bli orimligt hög och därför ersätts kommunens och de enskilda skolorna med den faktiska hyran.

Förvaltningsdomstolen anser att det är otydligheter i beräkningarna från kommunen och kan därför inte bedöma om friskolan har fått rätt belopp. Barn- och utbildningsnämnden ska därför göra en ny beräkning och tydligare redovisning av friskolans bidragsbelopp för 2014. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte överklaga domen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om ett bidragsbelopp för Forsviks Friskola för 2014. Ett belopp som friskolan bestridit bland annat på grund av de anser att det strider mot bestämmelserna i skollagen och skolförordningen då det inte har bestämts på samma grunder som vid fördelningen av resurser i den egna grundskolan, bland annat för det inte redogjorts för lokalkostnaderna för den nya förskolan. De anser att nämnden inte redovisat hur lokalkostnaderna för kommunens förskoleverksamhet är beräknad och att det brister i transparens.

Faktisk hyra

Kommunen menar att hyreskostnaden för kommunen förväntades öka med 910 000 kronor på grund av nybyggnation och ombyggnation och att den genomsnittliga hyran bedömdes bli orimligt hög och därför ersätts kommunens och de enskilda skolorna med den faktiska hyran.

Förvaltningsdomstolen anser att det är otydligheter i beräkningarna från kommunen och kan därför inte bedöma om friskolan har fått rätt belopp. Barn- och utbildningsnämnden ska därför göra en ny beräkning och tydligare redovisning av friskolans bidragsbelopp för 2014. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte överklaga domen.

  • Anneli Malm

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.